Javni poziv za dostavlјanje prijedloga projekata za partnerstva u turizmu

Javni poziv za dostavlјanje prijedloga projekata za partnerstva u turizmu

Prijave se mogu podnijeti najkasnije do ponedjelјka, 01.07.2019. godine do 16 časova.

27.05.2019.

Privredna društva imaju mogućnost da kandiduju svoje prijedloge projekata koji se odnose na turizam na Javni poziv za dostavlјanje prijedloga projekata za partnerstva u turizmu.

Pozivamo privredna društva da uzmu učešće u navedenom pozivu i svoje prijave podnesu najkasnije do ponedjelјka, 01.07.2019. godine do 16:00 časova.

Fond za turizam vrijedan milion i po eura dostupan je putem bespovratnih sredstava za partnerstva koja će se baviti razvojem turističkih proizvoda, pristupom međunarodnim tržištima i upotrebom informaciono-komunikacionih alata. Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća, preduzetnici i turistički operateri, sa naglaskom na žene i mlade. Sve aktivnosti koje se finansiraju iz navedenog fonda, moraju se odnositi na jedan od slјedećih prioriteta za finansiranje:

1. Kulturni turizam u vezi sa UNESCO zaštićenom materijalnom i nematerijalnom baštinom u BiH (kao i onom koja se nalazi na privremenoj listi);

2. Turizam na otvorenom (Outdoor), duž Via Dinarica zelene linije u BiH.

Kandidati mogu biti partnerstva od najmanje tri partnera, pri čemu bar jedan od partnera treba biti predstavnik privatnog sektora. Efektivno korištenje projektnih sredstava u sektoru turizma može se uspješno provesti samo kroz zajedničke napore i poslovno umrežavanje sektorskih aktera (npr. saradnja između turističkih firmi, operatora, jedinica lokalne samouprave, uprava u parkovima prirode, organizacija za razvoj kulture ili sporta, itd.) Visina mogućih odobrenih sredstava kreće se između 80.000 i 300.000 evra. Trajanje projekata može biti između 8 i 18 mjeseci.

Više infomacija možete pronaći u prilozima, kao i na web stranici: www.eu4business.ba.

SMJERNICE ZA APLIKANTE

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Podsjećamo Vas da Komora pruža usluge poslovnog savjetovanja u oblasti projekt menadžmenta, te da se za sva dodatna pitanja u vezi sa ovim pozivom možete obratiti stručnoj službi Komore.