Potpisan sporazum za uvođenje CHATBOT tehnologije u lokalne zajednice

Potpisan sporazum za uvođenje CHATBOT tehnologije u lokalne zajednice

ChatBot tehnologije građanima treba da omogući brži i efikasniji pristup opštinskim uslugama i informacijama i rastereti rad kontakt centra.

05.02.2020.

Privredna komora Republike Srpske, zaključila je ugovor u saradnji sa predstavnicima GIZ-a, SAGE, NALED-a, kao i pilot gradova Bijeljina, Sombor, Šabac i Opštine Laktaši.

Ovim sporazumom predviđeno je uvođenje ChatBot tehnologije koja građanima treba da omogući brži i efikasniji pristup opštinskim uslugama i informacijama i rastereti rad kontakt centra. Uvođenje prvog virtualnog asistenta u rad lokalne samouprave doprinijeće razvoju i unapređenju komunikacije sa građanima, a njegove usluge biće dostupne u bilo koje vrijeme.

Cilj projekta je da se unaprijede usluge u pogledu transparentnosti i dostupnosti servisnih informacija, da se olakša komunikacija sa građanima putem digitalizacije odabranih servisnih usluga i stavi na raspolaganje 24 časa svakog dana svim građanima.


  • Obračun članarine
  • Privredni vodič - Pregledaj
  • Redovi vožnje - Pregledaj
  • Naše je bolje - Pregledaj