PPK Bijeljina na prezentaciji Garantnog fonda RS u Bijeljini

PPK Bijeljina na prezentaciji Garantnog fonda RS u Bijeljini

Na prezentaciji predstavlјen rad Garantnog fonda Republike Srpske i nove garantne linije.

18.04.2019.

Garantni fond Republike Srpske je, u saradnji sa gradskim Odjelјenjem za privredu, organizovao prezentaciju za privrednike i polјoprivrednike Grada Bijelјina na kojoj je predstavlјen rad ovog Fonda i novih garantnih linija.

- Ukoliko imate dobar i perspektivan projekat i kod poslovne banke ste podnijeli zahtjev za kredit, ali nemate dovolјno obezbjeđenja, tu je Garantni fond da vam pomogne. Dajemo garancije koje poslovnim bankama služe kao dodatno obezbjeđenje kredita naših klijenata, čije projekte ocijenimo kao kvalitetne i perspektivne - poručuju iz Garantnog fonda.

Misija Garantnog fonda Republike Srpske je da izdavanjem garancija olakša pristup finasijskim sredstvima privrednim društvima u Republici Srpskoj, s cilјem realizacije njihovih poslovnih ideja i projekata.

Fond pruža podršku razvoju preduzetništva kroz olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima potrebnim za obavlјanje poslovnih djelatnosti preduzetnika, pravnih i fizičkih lica, sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj.

Iz Fonda pojašnjavaju da izdaju garancije na ime obezbjeđenja dijela kredita kojeg banka odobrava korisnicima sredstava po garantnim linijama, u slučaju da korisnici sredstava ne mogu ponuditi adekvatno obezbjeđenje kredita koje banka zahtjeva.

  • Redovi vožnje