Seminar u organizaciji Privredne komore RS i Poreske uprave

Seminar u organizaciji Privredne komore RS i Poreske uprave

Održan seminar u organizaciji Privredne komore Republike Srpske i Poreske uprave Republike Srpske

18.12.2017.

U petak, 15.12.2017. godine u sali Područne privredne komore Bijeljina održan je seminar u organizaciji Privredne komore Republike Srpske i Poreske uprave Republike Srpske na teme „Način obračuna amortizacije u skladu sa novim Pravilnikom o amortizaciji stalnih sredstava u poreske svrhe, Pravila za popunjavanje Mjesečne prijave po odbitku, Obrazac 1002, Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa“.

Zbog velikog broja učesnika seminar je organizovan u dva termina, u 10 i u 12 časova.