Stručni seminar „Aktuelnosti iz savremenog bankarskog poslovanja i finansiranje poljoprivrede iz programa EU“

Stručni seminar „Aktuelnosti iz savremenog bankarskog poslovanja i finansiranje poljoprivrede iz programa EU“

Klaster organske poljoprivrede „SEMBERIJA ORGANIC“ i Naučni institut SPU „NIPEKS“ Bijeljina, organizuju stručni seminar u petak, 19. aprila 2019. godine.

12.04.2019.

Klaster organske poljoprivrede „SEMBERIJA ORGANIC“ i Naučni institut SPU „NIPEKS“ Bijeljina, organizuju u petak, 19. aprila 2019. godine stručni seminar „AKTUELNOSTI IZ SAVREMENOG BANKARSKOG POSLOVANJA I FINANSIRANJE POLJOPRIVREDE IZ PROGRAMA EU“.

PLAN SEMINARA:

10,00 POZDRAVNA RIJEČ ORGANIZATORA SEMINARA I SPONZORA

I TEMA: SAVREMENO BANKARSKO POSLOVANJE

10,15 AKTUELNOSTI U BANKARSKOM SEKTORU BiH:

Monetarna politika Centralne banke BiH;

Predavač: Dr Dragan Jović, profesor Slobomir P Univerziteta.

11,00 KRIPTO VALUTE: BITKOIN – ISTINA ILI PREVARA;

Predavač: Dr Budimir Stakić, profesor Slobomir P Univerziteta.

11,30 ZAŠTITA KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA – Poseban osvrt na

kredite sa valutnom klauzulom;

Predavač Vanja Ćosović, doktorant ekonomskih nauka, Beograd.

12,00 DO 12,15 PAUZA ZA KAFU

II TEMA: FINANSIRANJE POLJOPRIVREDE IZ PROGRAMA EU

12,15 ZNAČAJ ORGANIZOVANJA POLJOPRIVREDNIKA U KLASTERE ORGANSKE POLJOPRIVREDE; Predavač: Prof. dr Budimir Stakić, predsjednik UO Klastera organske poljoprivrede „Semberija Organic“, Bijeljina.

12,30 COSME PROGRAM – FINANSIRANJE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA; Predavač: Dr Vesela Vlašković, Institut za regionalni razvoj i ekspert Evropske komisije, Beograd i profesor Slobomir P Univerziteta.

13,00 FINANSIJSKA PODRŠKA POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI IZ PROGRAMA IPARD II SA PRIMJERIMA IZ PRAKSE – Predavač: Prof. dr Vesela Vlašković.

13,30 PITANJA I ODGOVORI – ZAVRŠETAK SEMINARA (13,45)

Seminar će se održati u petak 19. aprila 2019. godine, sa početkom u 10,00 časova, na Slobomir P Univerzitetu, Sala 203 na II spratu.

Pristup seminaru i propratni materijali na CD su besplatni.

Prijava na seminar je obavezna putem E-maila jovana.obradovic@spu.ba ili telefona +387 55 231 135. Osoba za kontakt Jovana.

Broj učesnika je ograničen.

POZIV

  • Redovi vožnje