Bratunac

Opština Bratunac smještena je u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Rasprostire se na površini od 293 km2 i to između susjednih opština: Srebrenice, na jugozapadu i Milića, na sjeverozapadu i Zvornika, na sjeveru. Lijeva obala rijeke Drine, u dužini od 68 km, predstavlja prirodnu granicu Bratunca sa susjednom Republikom Srbijom (opštine Ljubovija i Bajina Bašta). Zemljište uz rijeku Drinu, kao ravničarski pojas obuhvata 30% ukupne teritorije opštine.

Poljoprivredno zemljište (10.736 ha obradivih površina), vodeni tokovi (rijeka Drina, područje opštine presijeca svojim tokom i 14 manjih rijeka), šumsko bogatstvo (oko 17.000 ha) i nalazišta ruda nemetala (kaolin i glina 2.5 miliona tona, dacit 100 miliona tona, krečnjak 50 miliona tona) i određenih količina ruda metala predstavljaju značajne prirodne resurse opštine Bratunac.

Ovi resursi predstavljaju veoma značajan pravac dinamiziranja aktivnosti u smislu razvoja poljoprivrede, stočarstva, proizvodnje građevinskog materijala, eksploatacije šuma i prerade drveta. Imajući u vidu da na području opštine postoji dugogodišnja tradicija u bavljenju navedenim djelatnostima, jedan od prvih koraka u njihovom oživljavanju je sanacija, adaptacija i stavljanje u funkciju zanemarenih i napuštenih kapaciteta (plodno zemljište, mini farme, otkupne stanice, voćnjaci i malinjaci, separacije i ciglane, pilane i pogoni za preradu drveta). Međutim, izgradnjom malih prerađivačkih kapaciteta i pogona prehrambene industrije, postigli bi se, uz skromna ulaganja, višestruki pozitivni efekti, izraženi kroz smanjenje visoke stope nezaposlenosti, a finalizacija proizvoda omogućila bi da se na tržištu ostvaruje veća dobit, nego što je to kod prodaje sirovina i poluproizvoda, s posebnim naglaskom na organsku.

Detaljnije informacije o opštini Bratunac nalaze se na zvaničnoj prezentaciji www.opstinabratunac.com.

  • Obračun članarine
  • Privredni vodič - Pregledaj
  • Redovi vožnje - Pregledaj
  • Naše je bolje - Pregledaj