Donji Žabar

Opština Donji Žabar nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, u ravnoj Bosanskoj Posavini, između opština Šamac sa zapadne i Brčkog sa istočne strane, te Orašja na Savi sa sjeverne i Pelagićeva sa južne strane. Zauzima površinu od samo 49 km2.

Poljoprivreda je važna oblast djelatnosti i nosilac privrednog razvoja opštine Donji Žabar. Zbog povoljnih zemljišnih i klimatskih uslova, stanovništvo se u većini bavi intenzivnom poljoprivredom od koje ostvaruje primarni prihod. Od poljoprivrednih grana, zastupljena je ratarsko-stočarska proizvodnja, proizvodnja industrijskog bilja i peradarska proizvodnja. U ratarstvu najviše se gaji merkantilni kukuruz i kukuruz za silažu u zelenoj masi, kao i pšenica, ječam i zob. Od industrijskog bilja uzgaja se merkantilna soja i duvan (oba robna tipa: Virdžinija i Berlej).

U stočarskoj proizvodnji prednjači individualna proizvodnja mesa za vlastite potrebe i farmerska proizvodnja za tržište (tov junadi, svinja). Peradarska proizvodnja na području opštine Donji Žabar dala je pečat ukupnom privrednom razvoju Opštine i van granica Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Proizvodnja konzumnih i rasplodnih jaja, proizvodnja brojlera i inkubatorska stanica za proizvodnju pilića su glavni nosioci peradarske proizvodnje.

Ugostiteljstvo i trgovina, kao najstarija privredna grana, zauzimaju značajnu poziciju u privrednom životu. Proizvodnja i ugradnja asfalta, proizvodnja i plasman sečenog kamena, rezane građe i proizvoda za potrebe građevinarstva, iskop i eksploatacija šljunka, te prevoz putnika u domaćem i međunarodnom saobraćaju takođe predstavljaju privredne grane koje zapošljavaju značajan broj radnika.

Više informacija o opštini Donji Žabar može se pronaći na zvaničnoj prezentaciji www.opstinadonjizabar.com

  • Obračun članarine
  • Privredni vodič - Pregledaj
  • Redovi vožnje - Pregledaj
  • Naše je bolje - Pregledaj