• Obračun članarine
  • Privredni vodič - Pregledaj
  • Redovi vožnje - Pregledaj
  • Naše je bolje - Pregledaj

O NAMA

PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE

Privredna komora Republike Srpske, sa područnim komorama Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Istočno Sarajevo i Trebinje, čini jedinstven komorski sistem Republike Srpske.

Komora je nevladina, samostalna, stručno – poslovna organizacija, nezavisna i neprofitna javno – pravna asocijacija privrednih subjekata i privrednih asocijacija sa teritorije Republike Srpske. Aktivnosti Privredne komore RS su prije svega usmjerene na zastupanje interesa članica i privrede u cjelini pred organima zakonodavne i izvršne vlasti, kao i na povezivanje privrednika u RS i BiH i unapređenje ekonomskih odnosa privrede RS sa privredama drugih zemalja, stručno osposobljavanje te obezbjeđivanje neophodnih informacija i savjetodavnih usluga za članice Komore.

Članovi Komore su: privredna društva, banke, osiguravajuća društva i druge finansijske organizacije koje obavljaju privrednu djelatnost u Republici Srpskoj. Članovi mogu biti i: poslovna i stručna udruženja, interesne asocijacije, naučno – istraživacke i obrazovne institucije, savezi, fondacije, preduzetinici, zemljoradničke zadruge i drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od značaja za privredu, ukoliko pokažu interes za članstvo u Komori.

Poslovima Komore upravljaju njeni članovi preko svojih predstavnika, na principu demokratskog odlučivanja i uzajamne odgovornosti. Članovi Komore ostvaruju svoje interese neposrednim učešćem svojih predstavnika u radu organa i tijela Komore i u drugim oblicima organizovanja i rada u Komori. Komora ostvaruje svoje zadatke preko Skupštine i Upravnog odbora, granskih udruženja i njihovih organa, odbora, savjeta i preko drugih oblika organizovanja i rada u Komori, kao i područnih privrednih komora i njihovih organa.

Sredstva za rad Komore obrazuju se iz članarine, koju obavezno plaćaju članovi Komore, prihoda od naknada za obavljanje poslovnih usluga i drugih izvora. Članarina, koju plaćaju članovi Komore, obračunava se na osnovu njihove ekonomske snage. Odluku o načinu obračuna, visini godišnje članarine, rokovima i načinu uplate, a na osnovu prethodno utvrđenih kriterija, donosi Skupština Komore.

U cilju zadovoljenja potreba članica i unapređenja poslovanja Komore, u jedinstvenom komorskom sistemu, uveden je i sertifikovan sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008.

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA BIJELJINA

Područna privredna komora Bijeljina (tada Osnovna privredna komora Bijeljina) osnovana je 15. avgusta 1992. godine.

Sve vrijeme svog postojanja PPK Bijeljina gradi intezivnu i plodonosnu saradnju u cilju razvoja povoljnijeg privrednog ambijenta sa domaćim privrednicima, gradovima i opštinama koji pripadaju Područnoj privrednoj komori, Vladom Republike Srpske, kao i sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH i partnerskim komorama Federacije BiH, Distrikta Brčko i kantonalnim komorama.

PPK Bijeljina djeluje na području gradova Bijeljina i Zvornik i opština Bratunac, Vlasenica, Lopare, Milići, Osmaci, Pelagićevo, Donji Žabar, Srebrenica, Ugljevik i Šekovići. Riječ je o graničnim dijelovima Republike Srpske, koji su omeđeni rijekama Drinom i Savom prema Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj. Ukupna površina bijeljinske regije iznosi 3.468 kvadratnih kilometara.

Članovi Skupštine Područne privredne komore Bijeljina

  • Obračun članarine
  • Privredni vodič - Pregledaj
  • Redovi vožnje - Pregledaj
  • Naše je bolje - Pregledaj