KONTAKTI

Doc. dr Anto Gajić, dipl. inž. maš.
predsjednik
Telefon: + 387 55 240 460
predsjednik@bn.komorars.ba

Dijana Mićić
šef Kabineta predsjednika
Telefon: + 387 55 240 460
Faks: + 387 55 228 031
dijanam@bn.komorars.ba

Slavica Marković
direktor
Telefon: + 387 55 228 021
slavicam@bn.komorars.ba

STRUČNA SLUŽBA

Srđan Ostojić
saobraćaj i veze, građevinarstvo i IGM, komunalne djelatnosti, zaštita životne sredine i IKT
Telefon: + 387 55 228 020
srdjano@bn.komorars.ba

Vesna Stojanović
industrija i energetika
Telefon: + 387 55 228 071
vesnas@bn.komorars.ba

Željko Vidić
poljoprivreda i prehrambena industrija, trgovina i turizam
Telefon: + 387 55 228 070
zeljkov@bn.komorars.ba