KONTAKTI

Doc. dr Anto Gajić, dipl. inž. maš.
Predsjednik
Telefon: + 387 55 240 460
predsjednik@bn.komorars.ba

Dijana Mićić
Šef Kabineta predsjednika
Telefon: + 387 55 240 460
Faks: + 387 55 228 031
dijanam@bn.komorars.ba

Slavica Marković
Direktor
Telefon: + 387 55 228 021
slavicam@bn.komorars.ba

STRUČNA SLUŽBA

Srđan Ostojić
Sekretar Savjeta za saobraćaj i veze; IKT
Telefon: + 387 55 228 020
srdjano@bn.komorars.ba

Vesna Stojanović
Sekretar Savjeta za industriju i energetiku; građevinarstvo i IGM;
zanatske i lične usluge i stambeno-komunalnu djelatnost
Telefon: + 387 55 228 071
vesnas@bn.komorars.ba

Željko Vidić
Sekretar Savjeta za poljoprivredu i prehrambenu industriju;
trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, finansijsko tehničke i poslovne usluge; zaštitu životne sredine
Telefon: + 387 55 228 070
zeljkov@bn.komorars.ba