KONTAKTI

Prof. dr Anto Gajić, dipl. inž. maš.
Predsjednik
Telefon: + 387 55 240 460
predsjednik@bn.komorars.ba

Dijana Mićić
Šef Kabineta predsjednika
Telefon: + 387 55 240 460
Faks: + 387 55 228 031
dijanam@bn.komorars.ba

Slavica Marković
Direktor
Telefon: + 387 55 228 021
slavicam@bn.komorars.ba

STRUČNA SLUŽBA

Srđan Ostojić
Saobraćaj i veze; IKT
Telefon: + 387 55 228 020
srdjano@bn.komorars.ba

Vesna Stojanović
Industrija i energetika; građevinarstvo i IGM;
zanatske i lične usluge i stambeno-komunalna djelatnost
Telefon: + 387 55 228 071
vesnas@bn.komorars.ba

Željko Vidić
Poljoprivreda i prehrambena industrija;
trgovina, ugostiteljstvo i turizam, finansijsko-tehničke i poslovne usluge; zaštita životne sredine
Telefon: + 387 55 228 070
zeljkov@bn.komorars.ba