Osmaci

Opština Osmaci se nalazi u istočnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Površina opštine iznosi 78,10 km2, na potezu koji se u regionalnim okvirima izdvaja kao Srednje podrinje ili regija Birač. Osmaci spadaju u red manjih opština u RS, kako po površini tako i po broju stanovnika.

Prostor opštine Osmaci je uglavnom prostor gornjeg toka rijeke Spreče. Hidrografska mreža je vrlo razvijena, a većina tokova pripada slivu Spreče, odnosno rijeci Bosni. Na prostoru opštine Osmaci postoje i mnogobrojni izvori. Poljoprivredno zemljište zauzima 3444,39 ha ili 43,78% od ukupne teritorije opštine. Izražena je usitnjenost posjeda i ona prosječno iznosi 1,89 ha. Poljoprivreda kao dominantna grana privrede je na nižem stepenu razvoja, kako zbog lošeg prirodnog zemljišta tako i zbog još uvjek tradicionalnog načina uzgoja. Osnovne poljoprivredne grane su stočarstvo, ratarstvo i voćarstvo. Od ukupne šumske površine koja iznosi 3742,37 ha, u državnom vlasništvu je 2.785 ha, a ostatak je u privatnom vlasništvu. Na prostoru opštine Osmaci godišnje se isječe od 4000-5000 m3 drveta različitih vrsta koje se koristi za industrijsku preradu i za potrebe domaćinstva. Pokrivenost opštine šumama je oko 47,36 %, što svrstava ovu opštinu u red dobro šumovitih.

Više informacija o opštini Osmaci nalazi se na zvaničnoj prezentaciji www.osmaci.org.

  • Obračun članarine
  • Privredni vodič - Pregledaj
  • Redovi vožnje - Pregledaj
  • Naše je bolje - Pregledaj