Srebrenica

Srebrenica je opština u istočnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Sjedište opštine je u naseljenom mjestu Srebrenica. Prema preliminarnim podacima popisa stanovništva 2013. godine, u opštini je popisano 13.409 lica. Srebrenica, zajedno sa područjem Osat, zahvata središnje rubno područje istočnog dijela Republike Srpske. Jednim dijelom istočni i cijeli južni dio opštine leži u zavoju Drine i predstavlja sastavni dio šireg geografskog mozaika Podrinja. Geografski, teritorija opštine ukupne površine 533,4 km², omeđena je susjednim opštinama: sa juga Rogaticom, sa zapada Vlasenicomi Milićima, a sa sjevera Bratuncem. Njen istočni dio silazi na Drinu, koja je istovremeno i granica sa Republikom Srbijom. Urbano područje grada prostire se na sjevernim padinama površi Zeleni Jadar. Srebrenica leži na 360 m nadmorske visine.

Srebrenica je poznata po rudnim bogatstvima i mineralnim resursima, a jedan od značajnih reusursa ove opštine su i šume. Kada je riječ o poljoprivredi, proizvodnja je pretežno usitnjena i orijentisana na individualna poljoprivredna gazdinstva. Uglavnom je riječ o proizvođačima mlijeka i malina.

Izvori mineralnih voda na teritoriji opštine Srebrenica visokog su kvaliteta i vezani su za različitu geološku građu i bogatsvo rudnih žica obojenih metala: srebra, olova cinka i gvožđa. Nastaju tako što padavinska voda ponire kroz brojne pukotine i rudarske šupljine u kojima skuplja i rastvara različite minerale, koji joj daju jedinstven kvalitet i značaj, čija ljekovita svojstva prevazilaze najpoznatije mineralne banje Evrope. Banjsko - zdravstveni turizam u Srebrenici ima dugu tradiciju koja je nastala prije svega valorizacijom ljekovitih mineralnih izvora i to je značajan potencijal za budućnost Srebrenice.

Više informacija o opštini Srebrenica možete pronaći na prezentaciji www.srebrenica.gov.ba

  • Obračun članarine
  • Privredni vodič - Pregledaj
  • Redovi vožnje - Pregledaj
  • Naše je bolje - Pregledaj