Ugljevik

Ugljevik je opština u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj. Na istoku i sjeveru se graniči sa opštinom Bijeljina, na jugu sa opštinama Zvornik i Teočak (Federacija BiH), dok se na zapadu graniči sa opštinom Lopare. Nalazi se na istočnim obroncima planine Majevice, a jednim svojim dijelom obuhvata i dio semberske ravnice.

Područje opštine ima povoljan geografski položaj. Relativno kvalitetnom putnom mrežom je povezano sa Bijeljinom, Tuzlom i Zvornikom, a preko ovih centara sa Bosnom i Hercegovinom u cjelini, kao i sa susjednim državama Srbijom i Hrvatskom. Površina područja opštine iznosi 164 km², čime se po veličini svrstava u manje opštine Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima posljednjeg popisa stanovništva iz 2013. godine, ovdje živi oko 16.500 stanovnika u 25 naseljenih mjesta.

Prema važećim kriterijumima, u pogledu privredne razvijenosti Ugljevik se ubraja u grupu razvijenih opština. Nosilac privrednog razvoja je Rudnik i termoelektrana Ugljevik sa godišnjom proizvodnjom od 1.600 GWh električne energije i eksploatacijom od 1.900.000 tona uglja. Iako eksploatacija traje već dosta dugo, pretpostavlja se da se ukupne geološke rezerve uglja u ugljevičko-pribojskom basenu kreću i do 430 miliona tona od čega su bilansne 285,1 miliona tona, potencijalne 119, 7 miliona tona i vanbilansne 25,1 miliona tona.

Opština Ugljevik, pored velikih količina uglja i proizvodnje električne energije, raspolaže i značajnim rezervama krečnjaka, gline i laporaca kao osnovnih sirovina za proizvodnju cementa. Osim toga, nakon uvođenja procesa odsumporavanja dimnih gasova u TE Ugljevik nastaće velike količine gipsa (približno 386.000 t godišnje), dovoljnog kvaliteta za njegovu upotrebu u industriji cementa.

Ukupne zemljišne površine na području opštine Ugljevik su 16.415 ha, od čega je poljoprivredno zemljište zastupljeno sa 10.294 ha, šumsko sa 4.247 ha i neplodno zemljište sa 1.874 ha. U ukupnoj strukturi poljoprivrednog zemljišta, obradivo zemljište učestvuje sa 95%, od čega oranice i vrtovi čine 74 %, voćnjaci 17,6 %, livade 3 %, te vinogradi sa neznatnim učešćem. Privatni sektor u ukupnim površinama učestvuje sa 13.400 ha (81,6 %), a javni sa 3.015 ha (18,4 %).

Područje opštine Ugljevik ubraja se u najpoznatije voćarske krajeve, kako u Republici Srpskoj, tako i u odnosu na zemlje okruženja. Voćarstvo je jedna od tradicionalnih i vrlo uspješnih grana poljoprivrede opštine. Pod voćnjacima se nalazi 1.814 ha ili 17,6 % poljoprivrednih površina. U strukturi voća, šljiva dominira sa ukupnom proizvodnjom od 70 %, zatim slijede jabuka, kruška itd. Najveći broj stabala šljive nalazi se na području k.o Tutnjevac (118.749 stabala), k.o Ugljevik (100.882 stabla), k.o Zabrđe (70.002 stabla) i k.o Donja Trnova (63.560 stabala). Najdominantnije sorte šljive na ovim prostorima su: čačanska rana, čačanska ljepotica, čačanska rodna i stenlej. Opština Ugljevik je u prethodnim godinama ulagala velike napore u očuvanje i razvoj poljoprivrednih gazdinstava u seoskim područjima, prije svega kroz izgradnju infrastrukture i podršku poljoprivrednoj proizvodnji.

Takođe, opština Ugljevik posjeduje i veliki zemljišni potencijal nastao u površinskoj eksploataciji uglja. Riječ je o rekultivisanim površinama, ukupne površine oko 1.600 ha, koje su trenutno neiskorištene.

Pored navedenog, opština Ugljevik ima i značajne turističke potencijale jer pruža mogućnost za korištenje velikog broja sportsko-rekreativnih usluga od otvorenog bazena i pješačko-biciklističkih staza u prirodi, do posjeta kulturno-istorijskim spomenicima ovog područja.

Detaljnije informacije o opštini Ugljevik mogu se pronaći na zvaničnim prezentacijama www.opstinaugljevik.net i ugljevikinvest.net

  • Obračun članarine
  • Privredni vodič - Pregledaj
  • Redovi vožnje - Pregledaj
  • Naše je bolje - Pregledaj