Zvornik

Teritorija Grada Zvornik prostire se na površini od 371,95 km2 i nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, na potezu koji se u regionalnim okvirima izdvaja kao srednje Podrinje. Prema posljednjem popisu broji 63.688 stanovnika.

Grad Zvornik leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 m. Zvornik ima povoljan geostrateški položaj jer se u njemu ukrštaju važni putevi prema Sarajevu, Beogradu, Novom Sadu, Bijeljini i Tuzli. Skoro da je geografski lociran tačno na sredini puta za tri velika urbana centra: Beograd, Novi Sad i Sarajevo. Preko četiri mosta na rijeci Drini odvija se drumski i željeznički saobraćaj sa svim dijelovima Srbije. Srednje Podrinje (Birač) se nalazi u blizini razvijenih poljoprivrednih regiona, kao što su Semberija i Mačva, te značajnih industrijskih centara kao što su Tuzla, Šabac, Brčko i dr.


Grad Zvornik graniči se sa opštinama Bratunac, Milići, Vlasenica (na jugu), Šekovići, Osmaci, Sapna (na zapadu), Ugljevik i Bijeljina (na sjeveru), a na istoku duž rijeke Drine sa Republikom Srbijom.

Zvornik je jedan od najstarijih gradova na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Opština Zvornik ima izuzetne prirodne i kulturno-istorijske vrijednosti koje predstavljaju potencijale za razvoj turizma. Među najznačajnije ubrajaju se već pomenuta rijeka Drina sa Zvorničkim jezerom, a zatim i rimski kamenolomi u Dardaganima, srednjevjekovna tvrđava Đurđev grad, izletište Kaplan, stećci, mnogobrojne crkve i manastiri, te izvori ljekovite mineralne vode u Kiseljaku.

Hidrografska mreža opštine Zvornik je razvijena, imajući u vidu da područje opštine obiluje vodama koje se javljaju u vidu izvora ili u obliku manjih ili većih vodotoka. Najveći vodostaji su u prolećnim mesecima. Rijeka Drina, koja čini hidrografsku okosnicu opštine, sa pritokama raspolaže znatnim hiroenergetskim potencijalom. 25 km dugačko jezero Hidroelektrane Zvornik pogodno je za razvoj nautičkog i ribolovnog turizma.

Mrežu saobraćajnica u opštini čini 936 km puteva, od čega 73 km magistralnih, 22 km regionalnih i 260 km lokalnih, kao i još oko 560 km nekategorisanih puteva.

Prugom normalnog kolosjeka od Karakaja preko mosta na Drini, opština je povezana sa Srbijom, tj. preko Šapca prema Beogradu. Prugom Tuzla – Zvornik opština je povezana sa željezničkim saobraćajem u Federaciji BiH.

Zvornik je razvijena opština u čijoj privredi danas dominiraju mala i srednja preduzeća, a koja istovremeno nastoji oživjeti dugu tradiciju industrijske proizvodnje i tako povratiti status iz druge polovine 20. vijeka kada je važila za treći industrijski centar u BiH: u pogonima za preradu drveta, izradu građevinskog materijala, eksploataciju mineralne vode, proizvodnju glinice i gume, te postrojenjima metalne, tekstilne i prehrambene industrije. U tom smislu, osnovana je poslovna zona Jadar, u neposrednoj blizini graničnog prelaza sa Republikom Srbijom koji ima funkciju robno-carinskog terminalа. Opština je pojednostavila procedure, skratila rokove i smanjila troškove za otpočinjanje i razvoj poslovanja i strateški se opredijelila za održivo korišćenje prirodnih bogatstava i kulturno-istorijskog nasljeđa u razvojne svrhe.

Detaljnije informacije o opštini Zvornik mogu se pronaći na zvaničnoj prezentaciji www.opstina-zvornik.org

  • Obračun članarine
  • Privredni vodič - Pregledaj
  • Redovi vožnje - Pregledaj
  • Naše je bolje - Pregledaj