Почиње кандидациони поступак за избор органа ППК Бијељина


У складу са актима Привредне коморе Републике Српске и Подручне привредне коморе Бијељина започео је процес избора у органе и тијела Коморе.

07.12.2020.

U skladu sa aktima i Pravilnikom o izborima za organe i tijela PKRS i područnih privrednih komora, započeo je proces izbora u organe i tijela Komore.

Upravni odbor Poodručne privredne komore Bijeljina, na sjednici održanoj 12. novembra, 2020. godine, usvojio je Odluku o pokretanju postupka za izbor predsjednika Područne privredne komore Bijeljina, a Skupština Područne privredne komore Bijeljina, na sjednici održanoj 30. novembra 2020. godine, usvojila je Odluku o raspisivanju izbora, kriterijumima i načinu izbora članova Skupštine Poduručne privredne komore Bijeljina.

U skladu sa usvojenim odlukama, Izborna komisija Područne privredne komore Bijeljina, na sjednici održanoj, 3. decembra 2020. godine, donijela je Odluku o rokovima sprovođenja izbornih radnji za izbor u organe i tijela Područne privredne komore Bijeljina, prema kojoj KANDIDACIONI POSTUPAK za predlaganje kandidata za članove Skupštine i predsjednika Područne privredne komore Bijeljina traje od 8.12. do 17.12.2020. godine i utvrdila Predkandidacionu listu.

Prijedlozi kandidata dostavljaju se na sljedećim obrascima:

 1. Obarazac 1 - Prijava kandidata za Skupštinu PPK Bijeljina
 2. Obrazac 2 - Izjava kandiadata o prihvatanju kandidature za Skupštinu PPK Bijeljina
 3. Obrazac 4 - Prijava kandidata za predsjednika PPK Bijeljina
 4. Obrazac 5 - Izjava o prihvatanju kanidature za predsjednika PPK Bijeljina

Popunjeni obrasci mogu se dostaviti:

– direktno u PPK Bijeljina na adresu: Stefana Dečanskog b.b. (ATC), 76300 Bijeljina

– putem pošte na adresu: Područna privredna komora Bijeljina, Stefana Dečanskog b.b. (ATC), 76300 Bijeljina

– putem faksa na broj: 055 228031

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona broj 055 240460 ili slanjem upita na adresu elektronske pošte info@bn.komorars.ba


 

 • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
 • naše je bolje
 • Članstvo u komori
 • Korporativni veb identitet privrede
 • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
 • naše je bolje
 • Članstvo u komori
 • Korporativni veb identitet privrede