Јавна расправа о Нацрту закона о туризму и Нацрту закона о угоститељству


Незадовољни угоститељи

09.11.2016.

Pitanje radnog vremena ugostiteljskih objekata, zabrana točenja alkoholnih pića licima mlađim od osamnaest godina, rok za kategorizaciju restorana, omogućavanje preduzetnicima da otvaraju hotele, plaćanje naknade za korišćenje autorskih prava, neke su od primjedbi su koje se, između ostalog, čule na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o turizmu i Nacrtu zakona o ugostiteljstvu koju je organizovalo Ministarstvo trgovine i turizma RS u saradnji sa Područnom privrednom komorom Bijeljina.

Ocijenjeno je da je Nacrt zakona o ugostiteljstvu iscrpno regulisao radno vrijeme, ali bi trebalo dodati odredbu da se prestankom radnog vremena ugostiteljskog objekta smatra zatvaranje ulaznih vrata i gašenje reklame.

Konstatovano je da je dovoljno da ugostitelji istaknu da je zabranjena prodaja i posluživanje alkoholnih pića licima mlađim od osamnaest godina.Rečeno je da ne postoji način da ugostitelji sami utvrde starosnu dob gostiju, jer nisu ovlašćena lica i ne mogu da vrše legitimisanje.

Zatraženo je da rok za kategorizaciju restorana sa dvije bude produžen na četiri godine i predloženo da se i preduzetnicima omogući otvaranje hotela.

Na ovom skupu je, takođe, predloženo da se pokrene inicijativa za izmjenu Zakona o autorskim pravima.Postavljeno je pitanje legitimiteta Asocijacije kompozitora –muzičkih stvaralaca AMUS i naglašeno da naknadu za korišćenje autorskih prava treba plaćati državi, a ne kako je rečeno, privatniku.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori