Јавна расправа о Нацрту закона о обновљивим изворима енергије


ППК Бијељина учествовала на јавној расправи о Нацрту закона о обновљивим изворима енергије

28.10.2021.

У организацији Министарства енергетике и рударства Републике Српске у Бијељини је одржана јавна расправа о Нацрту закона о обновљивим изворима енергије на којој је учествовала и Подручна привредна комора Бијељина.

На расправи је речено да се Нацртом закона о обновљивим изворима енергије уређује производња електричне и топлотне енрегије из обновљивих извора енергије, као и употреба енергије из обновљивих извора у транспорту, са циљем повећања потрошње на домаћем тржишту, обезбјеђење развоја подстицајних механизама, регулаторног оквира и техничке инфрастурктуре  за обновљиве изворе енергије.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede