Јавни позив за додјелу подстицаја из надлежности Министарства енергетике и рударства у 2021. години


Министарство енергетике и рударства Републике Српске расписало Јавни позив за додјелу подстицаја из своје ресорне надлежности у 2021. години.

02.12.2021.

Министарство енергетике и рударства Републике Српске расписало је Јавни позив за додјелу подстицаја из своје ресорне надлежности у 2021. години.

Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава подстицаја планираних буџетом Министарства енергетике и рударства, који се односе на унапређење пословних процеса и ефикасности пословања, унапређење конкурентности, повећање броја запослених радника, стварање додатне вриједности код готових производа, производњи базираној на иновацијама, увођење или унапређење система квалитета производње и производа и унапређење других општих елемената пословања привредних друштава из ресорне надлежности Министарства.

Јавни позив је отворен до 6. децембра 2021. године.

Јавни позив и сви пратећи документи се могу преузети на интернет страници Министарства енергетике и рударства Републике Српске.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede