Почела бесплатна обука ментора практичне наставе за представнике привредних друштава


ПКРС у сарадњи са ППК Бијељина, од 14. до 16. децембра у Бијељини организује бесплатну обуку ментора практичне наставе за представнике привредних друштава, са циљем стицања педагошких компетенција и вјештинa планирања рада са ученицима на практичној настави.

14.12.2021.

Привредна комора  Републике Српске у сарадњи са Подручном привредном комором Бијељина организује бесплатну обуку ментора практичне наставе за представнике привредних друштава. Обука ментора се одржава у периоду од 14. до 16. децембра 2021. године у сали хотела Дрина у Бијељини, у термину од 08.00 до 16.00 часова. Циљ обуке ментора практичне наставе је стицање педагошких компетенција, те вјештинa планирања рада са ученицима на практичној настави.

Привредна комора Републике Српске је задужена да спроводи обуке ментора у складу са Законом о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању (Сл.гласник 92/20), који је ступио на снагу 26.09.2020. године. Обуке се реализују у оквиру пројекта „Јачање координацијске улоге Привредне коморе Републике Српске у процесу унапређења средњег образовања у складу са потребама тржишта рада“ који Комора Српске проводи уз подршку Фондације Хелветас Моја Будућност и пројекта „Стручно образовање у БиХ“ којег проводи ГИЗ.

Ментори су лица која су у радном односу код послодавца, а задужена су за реализацију практичне наставе у привредном друштву. Циљ обуке ментора практичне наставе је стицање педагошких компетенција, те вјештинa планирања рада са ученицима на практичној настави.
Обука ментора практичне наставе се изводи по Програму обуке ментора за практичну наставу који је развио Републички педагошки завод у складу са одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању и траје 40 сати, односно 24 сата теоријске обуке и 16 сати практичног самосталног рада. Након тога ментори полажу испит и добијају увјерења о стеченим педагошким знањима у смислу боље организације и начина провођења практичне наставе. Ментори су  кључна карика када је ријеч о извођењу практичне наставе јер су они задужени да овај вид наставе буде реализован на адекватан начин.

Тренери на обуци су Весна Јевтић и Јованка Глишић.

Обуци присуствују представници Подручне привредне коморе Бијељина, Привредне коморе Републике Српске и представници привредних друштава из сектора дрвопрераде, електро и хемијске индустрије, као и сектора металургије и прераде метала са подручја регије Бијељина.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede