Одржана обука за лиценциране возаче у ППК Бијељина


Редовна периодична обука за лиценциране возаче коју организују Привредна комора РС и ППК Бијељина.

15.03.2022.

Едукативни центар Привредне коморе Републике Српске по одобрењу Завода за образовање одраслих Републике Српске изводи редовно периодично оспособљавање возача моторних возила. Тако је данас у Бијељини одржана обука за возаче из привредног друштва Семберија транспорт а.д. Бијељина, док су сличне обуке већ одржане у привредним друштвима Боксит а.д. Милићи и Еуропетрол оил д.о.о. Зворник.

Правилником о легитимацији и стручном оспособљавању возача моторног возила („Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/17 и 101/18) прописана је реализација редовног периодичног оспособљавање возача моторних возила.  Возачи су у обавези да за вријеме важења легитимације возача приступе редовном периодичном оспособљавању  у трајању од 35 наставних часова (за вријеме важења легитимације возача). Након оспособљавања, стручна институција која спроводи оспособљавање издаје  увјерење о стручној оспособљености за превоз лица / ствари у друмском саобраћају - редовно периодично оспособљавање,  које представља  услов  за  продужење  легитимације возача.

Едукативни центар ПКРС ће наставити са одржавањем ових обука, те због тога позива сва привредна друштва чији возачи имају издате легитимицаје од Министарства соабраћаја и веза Републике Српске да нам се јаве како бисмо договорили правовремено одржавање обуке за њихове возаче. 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede