Закон о фискализацији: Објављена три правилника


На основу Закона о фискализацији (Службени гласник РС број 15/22), у Службеном гласнику објављена су три правилника.

15.06.2022.

На основу Закона о фискализацији (Службени гласник РС број 15/22), у Службеном гласнику објављена су три правилника.

Правилник о достављању података и генерисању ознаке пословног простора и мјеста промета којим се прописују врста података о пословном простору и мјесту промета, начин достављања тих података Пореској управи Републике Српске и начин генерисања јединствене ознаке пословног простора и мјеста промета. Поступак фискализације почиње подношењем пријаве обвезника фискализације Пореској управи Републике Српске, са подацима за генерисање јединствене ознаке сједишта пословног субјекта и пословних простора, електронским путем, који садржи податке о пословном субјекту и пословном простору, и то за сваки пословни простор одвојено.

Правилник о одобравању, употреби и регистру елемената електронских фискалних уређаја којим се прописују облик и садржај регистра елемената електронских фискалних уређаја, облик и садржај регистра добављача, врсте електронских фискалних уређаја, начин коришћења и одобравања њихових елемената, околности које могу довести до аутоматске обуставе рада безбједоносног елемента електронског фискалног уређаја, поступак његове поновне употребе, појединости алтернативног приступа интернет вези и начин увида у податке достављене Пореској управи Републике Српске у складу са Законом о фискализацији.

Правилник о фискалном рачуну којим се уређују врсте фискалних рачуна, типови трансакције, начини плаћања и достављања, као и појединости осталих елемената фискалног рачуна, услови које је обвезник дужан испунити за достављање фискалног рачуна у дигиталном и електронском облику, врста, обим, облик, начн достављања и чувања података о издатим рачунима, те начину провјере фискалних рачуна. Обвезник фискализације, путем електронског фискалног уређаја, може издати рачун за промет и рачун за аванс. Фискални рачун порески обвезник издаје у штампаном, дигиталном или електронском облику. Када се издаје у штампаном облику, обвезник фискализације, путем електронског фискалног уређаја, на фискалном рачуну исказује дводимензионални QР код који садржи све елементе електонског потписа и који није дозвољено исписати на слици или логу, нити садржати слику или лого. Када се фискални рачун издаје у дигиталном облику, приказом у апликацији обвезника фискализације купац робе или услуга га може преузети на начин да скенира QR код. Када се фискални рачун издаје у електронском облику, обвезник фискализације на фискалном рачуну исказује хиперлинк за верификацију којем се може приступити преко свих уређаја који имају приступ интернету.

 

  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine
  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine