Одржан семинар „Увођење новог електронског провозног система NCTS у БиХ“


Према процјенама, примјена електронског система на  царинском подручју БиХ складу са новим царинским прописима ће драстично скратити процедуре, чекања и трошкове, те убрзати проток робе на граничним прелазима.

15.08.2022.

Подручна привредна комора Бијељина у сарадњи са Управом за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине организовала је 12. августа семинар „Припрема за ЕУ - увођење новог електронског провозног система NCTS у БиХ“ у просторијама ППК у Бијељини.

Нови електронски систем за провоз (New Computerised Transit System - NCTS) је трансевропски царински информатички систем који је израђен према техничким и функционалним стандардима Европске уније и који омогућава размјену података између царинских органа и привредних субјеката системом електронске размјене.

У царинском подручју БиХ примјена NCTS система почела је  1. августа 2022. године у складу са новим царинским прописима Босне и Херцеговине (Закон о царинској политици у БиХ, ''Службени гласник БиХ'', број 58/15 и Одлука о спровођењу Закона о царинској политици у БиХ, ''Службени гласник БиХ'', број: 13/19, 54/19, 21/20, 47/21 и 49/21).

За све поступке провоза робе царинске декларације се подносе искључиво електронски у систем Управе за индиректно опорезивање, а свака превозна пријава мора бити овјерена новим дигиталним потписом. Према процјенама, примјена електронског система на  царинском подручју БиХ складу са новим царинским прописима ће драстично скратити процедуре, чекања и трошкове, те убрзати проток робе на граничним прелазима.

Предавачи на семинару су били Наташа Дојчиновић Тртић, шеф групе у Одсјеку за NCTS у Сектору за царине, Саша Врховац, шеф Одсјека за екстерну подршку и члан техничког тима NCTS и Александар Павковић, стручни савјетник за NCTS у Сектору за информационе технологије.


 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede