Пројекат: Унапређење извођења практичне наставе за дефицитарна занимања


Подручна привредна комора Бијељина организовала завршни дан Пројекта Унапређење извођења практичне наставе за дефицитарна занимања

17.11.2022.

Анализирајући кључне изазове са којима се привреда суочава, од којих је један од главних недостатак радне снаге, који је посљедица тренда исељавања становништва, лоше демографске слике која се одржава кроз негативан природни прираштај, али и неадекватног образовног система, прије свега у области стручних занимања, Подручна привредна комора Бијељина имплементирала је пројекат директне помоћи средњошколским центрима, средствима неопходним за извођење кабинетске наставе, са циљем што боље афирмације тражених, стручних занимања и кавалитетнијим условима за извођење практичне наставе за дефицитарна занимања.

Намјењена средства утрошена су за опремање кабинета и набавку потрошног материјала и средстава за рад који се користе у току праксе (електроде, брусилице,бушилице,апарати за варење, опрема за кухињу и ресторан).

Помоћ је уручена средњошколским центрима на територији дјеловања Подручне привредне коморе Бијељина а то су:
 
 • СШЦ ''Братунац'' Братунац
 • СШ ''Петар II Петровић Његош'' Шековићи
 • СШЦ ''Михајло Петровић Алас''  Угљевик
 • ЈУ ''Средња стручна школа'' Јања
 • ЈУ ''Техничка школа Михајло Пупин'' Бијељина
 • СШЦ ''Милорад Влачић'' Власеница
 • ЈУ ''Петар Кочић'' Зворник
 • ЈУ ''Пољопривредна и медицинска школа'' Бијељина
 • СЦ ''Сребреница'' Сребреница
 
У складу са Закључком Владе Републике Српске, Министарство просвјете и културе у сарадњи са локалним заједницама, пословном заједницом и школама сачинило је листу дефицитарних занимања у Републици Српској.

На основу прикупљених података установљено је да се највеће потребе на тржишту рада јављају за занимања трећег степена у струкама:
 
 • Машинство и обрада метала (бравар - заваривач, механичар мехатронике, пнеуматике и хидраулике, обрађивач метала резањем, алатничар, механичар гријне и расхладне технике
 • Пољопривреда и прераде хране (пекар, месар, агропроизвођач, прехрамбени прерађивач)
 • Угоститељство и туризам (конобар и кувар)
 • Саобраћај (возач моторних возила)
 • Електротехника (ауто електричар и електричар електроинсталатер)
 • Шумарство и обрада дрвета (столар) и
 • Геодезија и грађевинарство (каменорезач – керамичар).
 
Коморски систем један је од главних актера за спровођење дуалног образовања и образовне политике У складу са Законом о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању (Сл.гласник 92/20), који је ступио на снагу 26.09.2020. Привреднoj комори Републике Српске повјерене су нове надлежности а које се односе на спровођење обука ментора практичне наставе, провјеравање испуњености услова за образовање ученика код послодавца, те вођење регистра уговора о образовању ученика код послодавца.

Подручна привредна комора Бијељина ће наставити своје активно дјеловање на оваквим и сличним пројектима који ће за резултат дати унапређење и модернизацију наставног процеса, што за циљ има квалтетније образовање и запошљавање квалификоване радне снаге у привреди.

 

 • Privredni vodič
 • Naše je bolje
 • Red vožnje
 • Obračun članarine
 • Privredni vodič
 • Naše je bolje
 • Red vožnje
 • Obračun članarine