Влада РС прихватила приједлог Привредне коморе: Помоћ привредницима који су у априлу радили смањеним капацитетима


Влада Републике Српске показала спремност да се привреди Српске пружи значајна подршка за превазилажење постојеће кризе.

29.04.2020.

Vlada Republike Srpske prihvatila je zahtjev Privredne komore Republike Srpske da se, osim privrednih društava kojima je zbog odluka Štaba za vanredne situacije zabranjen rad u martu i/ili aprilu, omogući isplata najniže plate sa doprinosima i svim drugim preduzećima koja su, usljed širenja virusa korona, radili smanjenim intenzitetom.

Naime, nadležna ministarstva su dužna da, između ostalih, utvrde i spisak pravnih lica i preduzetnika koji su u ovom periodu potpuno prestali sa radom, prestali sa radom u periodu koji je kraći od 01.04 – 30.04.2020. godine (navesti period prestanka), djelimično prestali sa radom (razgraničiti poslovne jedinice u okviru jednog privrednog društva, navesti da li je prestao u cjelosti ili djelimično (navesti koja PJ, i sl.) ili navesti djelatnost koju ne obavlja), kojima je smanjen obim poslovanja (sa procentom smanjenja u odnosu na isti period u 2019. godini), kao i pregled prihoda u prva četiri mjeseca 2020. godine. Za sva pravna lica i preduzetnike potrebno je i navesti podatak o broju zaposlenih koji aprilu nisu bili angažovani.

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske pripremilo je obrazac na osnovu kojeg će pravna lica i preduzetnici prijaviti u kom obimu su smanjene poslovne aktivnosti, kako bi im za april bilo omogućeno korištenje sredstava predviđenih za ublažavanje ekonomskih posljedica krize, shodno članu 13. i 14. Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti Covid 19.

Privredna komora Republike Srpske poziva sva privredna društva, kojima je bio dozvoljen rad u aprilu, a koja su radila smanjenim kapacitetima, da ispune obrazac i dostave ga nadležnim ministarstvima.

Ovom mjerom Vlada Republike Srpske pokazala je spremnost da se privredi Srpske, u ovom trenutku, pruži značajna podrška za prevazilaženje postojeće krize.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede