Počinje kandidacioni postupak za izbor predsjednika PPK Bijeljina


U skladu sa Pravilnikom o izborima za organe i tijela PKRS i područnih privrednih komora započeo je proces izbora predsjednika Područne privredne komore Bijeljina

24.12.2021.

U skladu sa aktima i Pravilnikom o izborima za organe i tijela PKRS i područnih privrednih komora započeo je proces izbora predsjednika Područne privredne komore Bijeljina.

Upravni odbor Područne privredne komore Bijeljina na sjednici održanoj 23. decembra 2021. godine usvojio je Odluku o pokretanju postupka za izbor predsjednika Područne privredne komore Bijeljina.

U skladu sa usvojenim odlukama, Izborna komisija Područne privredne komore Bijeljina na sjednici održanoj 24. decembra 2021. godine donijela je Odluku o rokovima za sprovođenje kandidacionog postupka za izbor predsjednika Područne privredne komore Bijeljina, prema kojoj kandidacioni postupak za predlaganje kandidata za predsjednika Područne privredne komore Bijeljina traje od 27.12.2021. do 17.01.2022. godine.

Prijedlog i izjava kandidata o prihvatanju kandidature se dostavljaju na obrascima Obrazac 3 - Prijava kandidata za predsednika PPK Bijeljina i Obrazac 4 - Izjava o prihvatanju kandidature za predsednika PPK Bijeljina

Uz prijavu kandidata i izjavu o prihvatanju kandidature prilaže se biografija kandidata, ovjerena fotokopija diplome o završenom fakultetu i dokaz o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 5 godina na poslovima sa rukovodećim ovlašćenjima.

Prijave kandidata sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično u PPK Bijeljina ili putem pošte najkasnije do 17.01.2022. godine.

Adresa: PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA BIJELjINA, Stefana Dečanskog b.b. (ATC), 76300 Bijeljina
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona broj 055 240 460 ili slanjem upita na adresu elektronske pošte info@bn.komorars.ba.
Pravilnik o izborima, Odluka o pokretanju izbora, Odluka o rokovima za sprovođenje i obrasci mogu se preuzeti na sljedećim linkovima:


 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede