Radionica u organizaciji Spoljnotrgovinske komore BiH i PPK Bijeljina


STK BiH u saradnji sa Područnom privrednom komorom Bijeljina organizuje radionicu u četvrtak, 10.03.2022. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama PPK Bijeljina, na kojoj će prijavljenim kompanijama biti predstavljene usluge VTK / STK BiH, a posebno mogućnosti platforme Digitalna Komora, kao i pružanje besplatne usluge 3D modeliranja proizvoda za ograničeni broj kompanija.

01.03.2022.

Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BiH), u partnerstvu sa INTERA Tehnološkim parkom i firmom iNAF doo, implementira projekat pod nazivom „EXPO-CERTinno – Podrška bh kompanijama u internacionalizaciji, certificiranju i inovacijama”. Projekat „EXPO-CERTinno” sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO, a u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ). Cilj projekta „EXPO-CERTinno” je povećanje konkurentnosti bosanskohercegovačkih kompanija iz sektora metaloprerade i drvoprerade.

Jedna od ključnih projektnih aktivnosti se odnosi na nadogradnju postojeće platforme pod nazivom Digitalna Komora (www.digitalnakomora.ba) kao i pružanje besplatne usluge 3D modeliranja proizvoda za ograničeni broj kompanija iz dva navedena sektora.

Stoga ovom prilikom pozivamo sve bh. kompanije iz metaloprerade i drvoprerade da se prijave za učešće u ovom Projektu koji će im omogućiti da besplatno izrade vlastiti profil na Digitalnoj Komori, ali i da besplatno dodatno dobiju 3D model vlastitih proizvoda.

S tim u vezi, VTK / STK BiH će u saradnji sa Područnom privrednom komorom Bijeljina održati radionicu u četvrtak, 10.03.2022. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama PPK Bijeljina, na kojoj će prijavljenim kompanijama biti predstavljene usluge VTK / STK BiH, a posebno mogućnosti Digitalne Komore i načini na koji se kreira i koristi profil kompanije. Tako kreirani profili će dodatno biti javnosti i potencijalnim stranim partnerima dostupni na engleskom i na njemačkom jeziku.

Uporedo sa ovim procesom, planirano je da ugovoreni dobavljač sa najsavremenijom opremom za 3D modeliranje za ograničeni broj firmi izradi 3D modele za nekoliko odabranih proizvoda (maksimalno tri proizvoda po kompaniji).

Osnovni kriterijum za odabir proizvoda za koje će biti izrađen 3D model jeste stepen finalizacije proizvoda, uz uslov da se radi o vlastitom proizvodu kompanije (potvrđeno izjavom kompanije), odnosno da predloženi proizvodi nisu intelektualno vlasništvo drugog pravnog i/ili fizičkog lica.
Takođe, prednost imaju kompanije koje redovno izmiruju obaveze članarine VTK/STK BiH.

Prijavu za učešće na planiranim radionicama na željenoj lokaciji i prijedlog proizvoda za 3D modeliranje, zainteresovane kompanije mogu elektronski popuniti putem sljedećeg linka:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9JKl2Ubn3TwfvIS80M0qP3gXxhRj0-Lt9MtFWxn0SnU_bRQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Krajnji rok za online prijavu je 04.03.2022. godine.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani mogu kontaktirati gđu Aidu Vidimlić, na broj telefona 033 566 233 ili putem elektronske pošte na adresu aida.vidimlic@komorabih.ba.

 

  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine
  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine