Sastanak sa proizvođačima polietilenskih kesa


U PPK Bijeljina održan sastanak proizvođača polietilenskih kesa na temu izmjena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom.

25.02.2021.

Na zahtjev proizvođača plastičnih kesa sa područja PPK Bijeljina, dana 23.02.2021. održan je sastanak u Područnoj privrednoj komori Bijeljina na kom je Komora upoznata sa problemima koji su nastali primjenom odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Odredbama pomenutog Zakona, proizvođači plastičnih kesa sa prostora Republike Srpske stavljeni su u neravnopravan položaj u odnosu na proizvođače iz Federacije BiH.

Uvođenjem obaveze plaćanja naknade za posebne kategorije otpada u koje se ubrajaju plastične kese u iznosu od 0,30 KM po kilogramu, proizvođači plastičnih kesa sa prostora Republike Srpske stavljeni su u neravnopravan položaj u odnosu na proizvođače iz Federacije BiH koji nisu u obavezi da plaćaju istu.

To je dovelo do toga da se kupci okreću proizvođačima kesa u Federaciji BiH, jer naši proizvođači više ne mogu biti cjenovno konkurentni.

Istovremeno, trgovački lanci i svi ostali kupci ovakvih kesa sa prostora Republike Srpske nisu u obavezi da kupuju kese proizvedene u Republici Srpskoj gdje ovakva naknada važi, tako da je to dovelo do situacije da na istom i jedinstvenom tržištu važe različiti propisi koji privredna društva sa prostora Republike Srpske stavljaju u neravnopravan položaj.

Samo na području PPK Bijeljina, ove odredbe ugrožavaju oko 60 radnih mjesta, jer ukoliko iste ostanu na snazi, dio privrednih društava će prestati sa radom, dok će dio svoje poslovanje preseliti u Federaciju BiH.

Proizvođači plastičnih kesa sa područja PPK Bijeljina pozvali su Privrednu komoru Republike Srpske da se aktivno uključi u rješavanje ovog problema, te da Vladi RS uputi inicijativu za odlaganje primjene odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom u dijelu koji se odnosi na proizvođače plastičnih kesa, do trenutka usklađivanja propisa na nivou Federacije BiH i Republike Srpske, kako bi se izbjeglo stavljanje privrednih društava iz RS u neravnopravan položaj.

Sastanku sa proizvođačima su u ime Područne privredne komore Bijeljina prisustvovali predsjednik Anto Gajić, direktorica Slavica Marković i sekretar Savjeta za poljoprivredu i prehrambenu industriju Željko Vidić.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede