PKRS ORGANIZUJE 15. IZBOR NAJSUPJEŠNIJIH U PRIVREDI RS


Privredna komora Republike Srpske 15. put organizuje manifestaciju „Izbor najuspješnijih u privredi RS“.

23.02.2018.

Privredna komora Republike Srpske će i ove godine organizovati manifestaciju „Izbor najuspješnijih u privredi RS“, u cilju afirmacije i promocije uspješnih privrednih društava i privrednika Republike Srpske.

Ove godine, Manifestacija će biti održana 15. put i predstavlja najznačajniji događaj u privredi Republike Srpske.

Kroz protekle godine „Izbor najuspješnijih u privredi RS“ zadržao je kvalitet i svoj osnovni cilj, da promoviše privredne subjekte koji su u prethodnoj godini ostvarili značajne rezultate u svom poslovanju i time doprinijeli razvoju privrede u zemlji i regionu.

Na osnovu kriterija utvrđenih Odlukom Upravnog odbora PK RS, te na osnovu podataka prikupljenih od strane privrednih društava i onih dobijenih od APIF –a, stručna Komisija Privredne komore RS izvršiće bodovanje i rangiranje onih, koji su u 2017. godini, ostvarili zapažene poslovne rezultate.

U prilogu prezmite Prijavu koju je potrebno popuniti i dostaviti mejlom na adrese: gordanas@komorars.ba, jelenat@komorars.ba, faksom na broj 051 215 565 ili poštom na adresu Đure Daničića 1/II, 78 000 Banja Luka.

PRILOG I UPITNIK- PRIJAVA

prilog II PRIJAVA ZA KATEGORIJU PREPOZNATLJIV KVALITET I RAZVOJ DOMACEG…

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede