Edukacija za izvozno orijentisana preduzeća


Usluga obuke i analize tržišta za privredne subjekte

08.11.2017.

Obavještavamo izvozno orijentisana preduzeća da preko kompanije SGS Beograd mogu dobiti detaljne analize za većinu svjetskih tržišta.
Obuka i edukacija za svako tržište je namijenjena pojedinačnim privrednim subjektima i obavlja se u prostorijama zainteresovanog preduzeća ili u prostorijama Akademije SGS, u zavisnosti od dogovora.
Ovakva usluga može biti od velike koristi privrednim društvima koja imaju izvozne ambicije ili tek započinju izvozno orijentisane poslove, a nemaju kadrovske i druge potencijale neophodne za izradu ovako složenih i sveobuhvatnih informacija.

Struktura analize:

 • Detaljna aktuelna ekonomska situacija, ključni makroekonomski pokazatelji, spoljnotrgovinska razmjena, vodeći privredni sektori, izvještaj Svjetskog ekonomskog foruma 2016/17;
 • Lakoća nastupa za pojedinačno preduzeće ili konkretan proizvod;
 • Postojeće prepreke (administrativne i druge barijere);
 • Ugovorna regulativa (međudržavni sporazumi i važeća pravna akta od značaja za saradnju sa konkretnom državom);
 • Potencijalni sektori za izvoz i način realizacije;
 • Prisustvo konkurencije po industrijskim granama;
 • Ocjena lakoće za poslovanje u cjelini;
 • Rizici za poslovanje;
 • Vizni režim;
 • Pitanja i odgovori

Tržišta dostupna za obuku i edukaciju:

Evropa

SR Nemačka (poseban osvrt na pokrajine Bavarska i Baden Virtemberg); Italija (poseban osvrt na regije Friuli Venecija Đulija, Veneto, Lombardija, Marke, Pulja); Austrija; Švajcarska; Francuska; Velika Britanija; Grčka; Belgija; Holandija; Švedska; Norveška; Finska; Danska; Španija; Portugalija; Mađarska;

Razvijene prekookeanske države

SAD; Kanada; Japan; Republika Koreja; Australija;

Azija i Bliski istok

Iran; Indija; Pakistan; Kina; Ruska federacija; UAE; Irak; Katar; Saudijska Arabija; Izrael;

Afrika

Alžir; Maroko; Egipat; Tunis; Nigerija; Gana; Angola; Južna Afrika.

 

 • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
 • naše je bolje
 • Članstvo u komori
 • Korporativni veb identitet privrede
 • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
 • naše je bolje
 • Članstvo u komori
 • Korporativni veb identitet privrede