Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa Prekogranične saradnje Srbija-BiH


Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata ima za cilj unapređenje održivog planiranja u oblasti životne sredine i podsticanje biodiverziteta, te jačanje kulturnog identiteta programskog područja

20.10.2017.

PPK Bijeljina obaviještava da je Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije, Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije objavilo 1. poziv za dostavljanje prijedloga projektata u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020.

Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Prekograničnog programa Srbija–BiH 2014-2020 ima za cilj unapređenje održivog planiranja u oblasti životne sredine i podsticanje biodiverziteta, te jačanje kulturnog identiteta programskog područja. Aktivnosti finansirane kroz projekte mogu se sprovoditi samo na programskom području.

Pozivaju se svi potencijalni aplikanti da podnesu prijedloge projekata u okviru tematskih prioriteta i specifičnih ciljeva za ovaj poziv.
Rok za dostavljanje rezimea projekata je 16. novembar 2017. godine (u slučaju lične dostave, rok za prijem je 15:00 sati istog dana).

Svi neophodni dokumenti (Uputstva za aplikante, Aplikacioni formular sa aneksima kao i ostali relevantni dokumenti) mogu se preuzeti na sljedećim web stranicama:

www.cfcu.gov.rs

www.srb-bih.org

www.dei.gov.ba

www.evropa.gov.rs

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede