Javni poziv nezaposlenim licima


Javni poziv nezaposlenim licima za prijavu učešća u programu obuke u sklopu projekta "Kontinuiranom institucionalnom saradnjom do održivih radnih mjesta u Bijeljini“

22.08.2017.

Projekat „Kontinuiranom institucionalnom saradnjom do održivih radnih mjesta u Bijeljini“ predstavlja sistemski pristup svih relevantnih aktera na uspostavljanju funkcionalnog modela za povećavanje mogućnosti održivog zapošljavanja na prostoru Grada Bijeljina u skladu sa potrebama privrede. Grad Bijeljina je vodeći partner na Projektu, a partneri su JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, JU Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ Bijeljina, Privredna komora Republike Srpske - Područna privredna komora Bijeljina, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina i preduzeća „STECO CENTAR“ d.o.o. Bijeljina i „MEGA DRVO“ d.o.o. Bijeljina. Projekat se realizuje u okviru Programa Međunarodne organizacije rada „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, a koji finansira Evropska Unija. Realizacija Programa prekvalifikacije nezaposlenih osoba je jedna od planiranih aktivnosti.

Ciljnu grupu po ovom Javnom pozivu čine nezaposlena lica, registrovana na evidenciji aktivnih tražilaca posla na dan raspisivanja javnog poziva, JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske - Biro Bijeljina, po sljedećim prioritetima:

 • 1.drvoprerađivačka struka,
 • 2.mašinska struka,
 • 3.građevinska struka,
 • 4.nezaposlena lica koja imaju radno iskustvo u navedenim oblastima
 • 5.ostala zanimanja.

Više detalja o uslovima i načinu prijave možete naći u Javnom pozivu.

 

 • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
 • naše je bolje
 • Članstvo u komori
 • Korporativni veb identitet privrede
 • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
 • naše je bolje
 • Članstvo u komori
 • Korporativni veb identitet privrede