Nove mjere za evorpske vozače teretnih vozila izazvale podijeljene reakcije


Na snagu stupio prvi set mjera za vozače teretnih vozila u Evropskoj uniji

28.08.2020.

Evropska unija želi da poboljša uslove rada vozača kamiona u Evropi zbog čega je uvela nove propise u ovoj oblasti. Prvi dio novih propisa je stupio na snagu prošle nedelje. Do sada su uslovi rada za mnoge vozače kamiona podrazumijevali vikende provedene na parkiralištima, rastegljivo radno vrijeme i višenedjeljnu odvojenost od porodica. Zbog toga su se mnogi vozači žalili na takve uslove i često navodili da spavanje i odmaranje na jednom parkiralištu nikakav život nije.

Od 20. avgusta vozači moraju svake tri ili četiri nedelje da se vrate u sjedište firme. Ali prije svega ne smiju više svoju nedjeljnu četrdesetpetočasovnu pauzu da provode u kamionu. Umjesto toga poslodavac je dužan da im plati hotelsku sobu.

Ova nova pravila su naišla na odobravanje kod vozača kamiona. Smatraju da će ove mjere podstaći fer konkurenciju među prevozničkim firmama i omogućiti firmama da više zarađuju.

Sa druge strane, kritike na ove mjere dolaze od transportnih preduzeća i to posebno iz zemalja istočne Evrope u kojima ima dosta logističkih firmi. Oni navode da sada vozači kamione sa tovarom moraju da ostavljaju na nekom mestu i da onda i do 20 kilometara taksijem putuju do hotela. Pri tome je jako teško naći odgovarajuće parkiralište, a kamoli jedan hotel na tim mjestima.

Kritičari ovih mjera smatraju da one smanjuju konkurentnost istočnoevropskih preduzeća, zbog čega će mnogi od njih izgubiti poslove na Zapadu što će ih na kraju odvesti u bankrot. Mnogi prevoznici iz istočnih zemalja Evropske unije smatraju da su ove mjere uvedene u cilju zaštite tržišta zapadnih članica Evropske unije i zemalja koje su ušle u Evropsku uniju nakon 2004. godine.

Litvanija će pred Evropskim sudom pravde osporiti novi paket mera, između ostalog i zbog neravnopravnog tretmana. Sa druge strane, eksperti koji su radili na novom paketu smatraju da se ne radi ni o kakvoj diskriminaciji i smatraju da su usvojene mjere uravnotežene. Naglašavaju da sva preduzeća na svim tržištima moraju da imaju jednake šanse. Priznaju da je za to potrebno vrijeme i naglašavaju da je potrebno da svi zajedno rade na postizanju takvih uslova.

Primjena novih mjera će se u narednim nedjeljama intenzivno pratiti u cijeloj Evropi.

Izvor: Euronews

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede