Javni poziv za korišćenje sredstava po programima zapošljavanja


JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I NEZAPOSLENIM LICIMA ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA PO PROGRAMIMA ZAPOŠLjAVANjA U 2020. GODINI

26.06.2020.

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2020. godinu, broj 04/1-012-2-1479/20 od 11. 6. 2020. godine (,,Službeni glasnik Republike Srpske", broj 57/20) i Odluke Upravnog odbora JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske o raspisivanju Javnog poziva, broj 01.2/0111-659-4/20 od 19. 6. 2020. godine, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, raspisuju:

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I NEZAPOSLENIM LICIMA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PO PROGRAMIMA ZAPOŠLJAVANJA U 2020. GODINI

I - Program finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS u 2020. godini "Zajedno do posla"

II - Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS i SSS u statusu pripravnika u 2020. godini

III - Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2020. godini

IV - Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2020. godini

V - Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za učešće u programu podrške partnerstvu u realizaciji aktivnih politika zapošljavanja i samozapošljavanja sa lokalnim zajednicama - udruživanje sredstava za zapošljavanje

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku: http://www.zzzrs.net/index.php/projekti/vlastiti/


 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede