Održan seminar „Uvođenje novog elektronskog provoznog sistema NCTS u BiH“


Prema procjenama, primjena elektronskog sistema na  carinskom području BiH skladu sa novim carinskim propisima će drastično skratiti procedure, čekanja i troškove, te ubrzati protok robe na graničnim prelazima.

15.08.2022.

Područna privredna komora Bijeljina u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine organizovala je 12. avgusta seminar „Priprema za EU - uvođenje novog elektronskog provoznog sistema NCTS u BiH“ u prostorijama PPK u Bijeljini.

Novi elektronski sistem za provoz (New Computerised Transit System - NCTS) je transevropski carinski informatički sistem koji je izrađen prema tehničkim i funkcionalnim standardima Evropske unije i koji omogućava razmjenu podataka između carinskih organa i privrednih subjekata sistemom elektronske razmjene.

U carinskom području BiH primjena NCTS sistema počela je  1. avgusta 2022. godine u skladu sa novim carinskim propisima Bosne i Hercegovine (Zakon o carinskoj politici u BiH, ''Službeni glasnik BiH'', broj 58/15 i Odluka o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u BiH, ''Službeni glasnik BiH'', broj: 13/19, 54/19, 21/20, 47/21 i 49/21).

Za sve postupke provoza robe carinske deklaracije se podnose isključivo elektronski u sistem Uprave za indirektno oporezivanje, a svaka prevozna prijava mora biti ovjerena novim digitalnim potpisom. Prema procjenama, primjena elektronskog sistema na  carinskom području BiH skladu sa novim carinskim propisima će drastično skratiti procedure, čekanja i troškove, te ubrzati protok robe na graničnim prelazima.

Predavači na seminaru su bili Nataša Dojčinović Trtić, šef grupe u Odsjeku za NCTS u Sektoru za carine, Saša Vrhovac, šef Odsjeka za eksternu podršku i član tehničkog tima NCTS i Aleksandar Pavković, stručni savjetnik za NCTS u Sektoru za informacione tehnologije.


 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede