JAVNI POZIV ZA OSLOBAĐANjE OD PLAĆANjA ZAKUPNINE


Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi, Gradonačelnik Grada Bijeljina, raspisao je javni poziv za oslobađanje plaćanja zakupnine

12.05.2020.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16 i 36/19) i člana 71. stav 1. tačka 25. Statuta grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17), Gradonačelnik Grada Bijeljina, raspisuje:

JAVNI POZIV ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA ZAKUPNINE

I Predmet javnog poziva

Predmet ovog javnog poziva je oslobađanje od plaćanja zakupnine zakupcima koji su u ugovornom odnosu sa Gradom Bijeljina.

II Opšti uslovi

Ovaj javni poziv odnosi se na:

 • poslovne subjekte čije je sjedište na teritoriji Grada Bijeljina i kojima je zabranjeno ili ograničeno obavljanje djelatnosti aktima Republičkog i/ili Gradskog štaba za vanredne situacije
 • zakupce poslovnih prostora koji su u ugovornom odnosu sa Gradom Bijeljina
 • Za oslobađanje plaćanja zakupnine podnosi se propisani prijavni obrazac.

  Prijavni obrazac se može preuzeti svakog dana radnog dana od 7-15 časova u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1, kao i na internet-stranici Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org.

  Uredno popunjen prijavni obrazac, zajedno sa propisanim prilozima navedenim u ovom Javnom pozivu podnosi se poštom ili se neposredno predaje u prijemnoj kancelariji Gradske uprave grada Bijeljina, radnim danom od 07,00 do 15,00 časova, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1.

  Uz prijavni obrazac prilaže se obavještenje o razvrstavanju jedinica razvrstavanja po djelatnostima, koje izdaje APIF, ukoliko je riječ o pravnom licu, te druga dokumentacija utvrđena u Javnom pozivu.

  Za samostalne preduzetnike utvrdiće se pretežna djelatnost uvidom u službene evidencije, odnosno registre Grada.

  III Posebni uslovi

  Pravo na oslobađanje plaćanja zakupnine utvrđuje se u skladu sa Odlukom o oslobađanju plaćanja zakupnine („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj 19/20).

  Pravo na oslobađanje plaćanja zakupnine imaju zakupci koji su u ugovornom odnosu sa Gradom po osnovu ugovora o komercijalnom zakupu, kojima je primjenom Naredbi o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji Grada Bijeljina broj: 02-014-1-588/20 od 16.03.2020. godine, broj: 02-014-1-613/20 od 17.02.2020. godine, broj: 02-014-1-623/20 od 18.03.2020. godine, broj: 02-014-1-651/20 od 23.03.2020. godine, broj: 02-014-1-704/20 od 27.03.2020. godine, broj: 02-014-1-708/20 od 29.03.2020 godine, broj: 02-014-1-721/20 od 31.03.2020 godine, broj: 02-014-1-732/20 od 02.04.2020 godine, broj: 02-014-1-750/20 od 06.04.2020. godine i broj: 02-014-1-777/20 od 09.04.2020. godine, zabranjen rad ili ograničeno radno vrijeme i zakupci koji imaju zaključen ugovor o zakupu poslovnih prostorija pod posebnim uslovima.

  Pravo na oslobađanje plaćanja zakupnine imaju:

  - komercijalni zakupci, kojima je pretežna djelatnost obuhvaćena zabranom rada

  naprijed navedenim naredbama – za tri mjeseca 2020. godine;

  - komercijalni zakupci, kojima je pretežna djelatnost obuhvaćena ograničenjem

  trajanja radnog vremena naprijed navedenim naredbama – za dva mjeseca 2020.

  godine;

  - zakupci pod posebnim uslovima – za tri mjeseca 2020. godine.

  Pravo na oslobađanje plaćanja zakupnine imaju zakupci koji su izmirili obaveze po osnovu zakupa zaključno sa danom 29.02.2020. godine.

  U prijavnom obrascu u rubrici „Napomena“ zakupac je obavezan navesti za koje mjesece u 2020. godini traži oslobađanje plaćanja zakupnine.

  Prijava se podnosi: Gradonačelniku Grada Bijeljina putem Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1, 76300 Bijeljina.

  Krajnji rok za podnošenje prijava: 31.12.2020. godine.

  O podnijetim prijavama se odlučuje na kraju svakog mjeseca, sve do isteka krajnjeg roka.

  Kontakt-telefon 055/233-183 ili na adresu elektronske pošte: radisa.petrovic@gradbijeljina.org.

  IV Način ostvarivanja prava po Javnom pozivu

  Za oslobađanje plaćanja zakupnine Gradonačelnik donosi rješenje o oslobađanju plaćanja

  zakupnine, za koliko mjeseci i ukupan iznos.

  V Objavljivanje Javnog poziva

  Javni poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“, u „Semberskim novinama“, na zvaničnoj internet-stranici Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org, na oglasnim tablama Gradske uprave Grada Bijeljina i biće dostavljen Područnoj privrednoj komori Bijeljina i Gradskom zanatsko-preduzetničkom udruženju „Preduzetnik“.

  Broj: 02-014-1-939/2020 GRADONAČELNIK

  Bijeljina Mićo Mićić

  Datum, 05. maj 2020. godine

   

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede