Privrednicima u Zvorniku predstavljena Evropska mreža preduzetništva


Evropska mreža preduzetništva, kao ključni instrument za podsticanje rasta i zapošljavanja.

09.06.2023.

U Gradskoj upravi Grada Zvornika održan je seminar ''Podrška razvoju preduzeća kroz aktuelne projekte'' u organizaciji Razvojne agencije Republike Srpske.
Konzorcijum „Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske“ (EUNORS) na čijem je čelu Razvojna agencija Republike Srpske, a čine ga još Privredna komora Republike Srpske, Univerziteti u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu i Inovacioni centar Banja Luka, postao je u oktobru 2014. godine ravnopravan član Evropske mreže preduzetništva.

Evropska mreža preduzetništva, kao najveća evropska mreža za poslovnu podršku, nudi set instrumenata za podršku preduzećima u Evropskoj uniji i šire. Ciljevi mreže su jačanje konkurentnosti MSP, bolji pristup informacijama – lakši pristup tržištu i transnacionalnim ekonomijama, podsticanje inovacija i izgradnja inovativnih kapaciteta.

Predsjednik PPK Bijeljina Stevo Savić istakao je da su privrednim društvima neophodna konkretna znanja i vještine za korištenje novih tehnologija i podrška u smislu uvođenja tih tehnologija.
''Upoznati smo sa činjenicom da je digitalizacija najviše prisutna u našim strateškim sektorima, drvoprerađivački i metaloprerađivački sektor. Nova digitalna rješenja i EU instrumenti, uz podršku i raspoložive alate, kao i kroz saradnju sa predstavnicima javnog sektora i naučno-istraživačkih institucija, preduzećima nude mogućnosti da značajno unaprijede svoje poslovanje. Evropska mreža preduzetništva nudi informisanje o mogućnostima tržišta EU i učestvovanje u stvaranju široke evropske poslovne mreže, kao i informisanje o domaćim istraživačko-tehnološko-razvojnim mogućnostima'', istakao je Savić.

Predstavnik Razvojne agencije Republike Srpske Dejan Šešlija, izjavio je da Evropska mreža preduzetništva osigurava širok spektar usluga za mala i srednja preduzeća, usmjerene na rast, kroz međunarodna partnerstva, poslovne sastanke, poslovne misije i baze podataka partnera.

Koristim priliku da vas podsjetim da je Razvojna agencija RS uvijek svima na usluzi i pozivamo vas da se aktivno uključite u aktuelne projekte u cilju uspješnog poslovanja", istakla je Šešlija.

Saradnja nauke i privrede kroz projektne aktivnosti i mogućnosti unapređenja istih bile su teme prezentacije profesorice Tehnološkog fakulteta Svetlane Pelemiš.
 
Srđan Marinković sekretar savjeta za projektne aktivnosti u PPK Bijeljina istakao je važnost upoznavanja MSP preduzeća sa instrumentima za unapređenje njihovih kapaciteta korišćenjem digitalnih tehnoligija i EU instrumenata podrške koji će omogućiti lakši i efikasniji pristup novim tržištima. 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede