Održan seminar na temu novih digitalnih rješenja za očitavanja parametara potrošnje i kvaliteta


Područna privredna komora Bijeljina organizovala je seminar u kome su predstavljene nove digitalne platforme za daljinska očitavanja i praćenje parametara iz elektro, vodo i eko smart sistema

13.06.2023.

Područna privredna komora Bijeljina organizovala je seminar u kome su predstavljene nove digitalne platforme za daljinska očitavanja i praćenje parametara iz elektro, vodo i eko smart sistema.
 
Stručnjaci iz kompanije ''Supernova'' predstavili su nova digitalna rješenja za privredna društva koji za cilj imaju optimizaciju proizvodnje te su istakli da praćenje novih tehnologija i kasnije njihova implementacija u sistem, ključ su uspjeha digitalne tranzicije privrede.
 
Optimizacija i ubrzavanja poslovnih procesa, efikasniji radni postupci, odnosno transformacija procesa u privrednim društvima i prilagođavanje modernim tehnološkim procesima rada u privredi predstavljaju jedan od osnovnih ciljeva.

Cilj seminara je prezentacija mogućnosti za digitalna očitavanja potrošnje električne energije i vode korišćenjem Android aplikacija i pametne infrastrukture (LoraWan) kao i daljinsko očitanje parametara životne okoline, vodostaja, kvaliteta vazduha, pritiska, buke, temperature.
 
Kompanija ''Supernova'' prema potrebama privrednih društava razvija nova softverska rješenja koja optimizuju poslovne procese. Novi softveri pojednostavljuju operacije i što je najvažnije štedi ljudske resurse, vrijeme i novac privrednim društvima.
 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede