Završna konferencija projekta ''Korporativni Veb identitet privrede''


U prostorijama INCOR-a (Inovacioni centar za održivi razvoj) u Bijeljini danas su dodijeljeni sertifikati učesnicima projekta PPK Bijeljina „Korporativni veb identitet“ koji je realizovan sa Fakultetom poslovne ekonomije Bijeljina, Gradom Bijeljina - Odsjekom za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije.

23.06.2023.

U prostorijama INCOR-a (Inovacioni centar za održivi razvoj) u Bijeljini danas su dodijeljeni sertifikati učesnicima projekta PPK Bijeljina „Korporativni veb identitet“ koji je realizovan sa Fakultetom poslovne ekonomije Bijeljina, Gradom Bijeljina - Odsjekom za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije.
 
Projekat je imao za cilj da pomogne razvoj poslovanja privrednih subjekata, bez obzira na djelatnost i kapacitete preduzeća, fokusiran na potrebe privrede za modernim vještinama i znanjima, kako bi bili što vidljiviji na današnjem tržištu.
Direktor Područne privredne komore Bijeljina, Slavica Marković, objasnila je da je jedan od razloga realizacije ovakvog projekta činjenica do koje se došlo prethodnom detaljnom analizom, a koja je ukazala na to da brojne kompanije, odnosno privredni subjekti nemaju internet prezentaciju, tj. stranicu.
 
Projekat je bio fokusiran na potrebe privrede za digitalnim unapređenjem poslovanja, a predmetni Javni poziv bio je raspisan u svrhu prijava za učešće u programu izrade besplatnih veb sajtova za privredna društva. Sinergija učesnika u projektu, pored finalnog proizvoda za privredna društva, omogućila je nova primjenjena znanja u praksi za studente i bolju povezanost javnog i privatnog sektora.
 
Savjetnik gradonačelnika Bijeljine, Radoslav Ostojić, je rekao da je ova aktivnost uspješno realizovana u sinergiji sa Područnom privrednom komorom Bijeljina i Fakultetom poslovne ekonomije u Bijeljini.
 
- Ovo je simboličan način da pokažemo da postoje i drugačiji „alati“ putem kojih je moguće predstaviti privredu. Bila je ovo prilika za one kompanije koje nemaju zvaničnu internet prezentaciju da taj problem riješe - studenti Fakulteta poslovne ekonomije su angažovani na izradi odgovarajućih veb-sajtova - kazao je Ostojić.
 
Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina kroz studijske program sadrži gradivo koje obuhvata teorijska i praktična znanja iz oblasti primjene informaciono-komunikacione tehnologije u poslovanju. Na taj način, ovaj studijski program obrazuje kadrove koji su u svijetu i kod nas deficitarni.
Polaznici studijskog programa su okviru redovnih nastavnih aktivnosti iz predmeta Elektronsko poslovanje kroz praktični dio nastave radili na dizajniranju i kreiranju Veb adrese kompanija.

Profesor doktor Vesna Petrović, dekan Fakulteta poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu pojasnila je da je u projektu učestvovalo dvadeset i sedam studenata četvrte godine studija sa smijerova poslovna informatika, finansije, bankarstvo i osiguranje i spoljna trgovina  - porezi i carine i dodala da je ovo bila dobra prilika za spajanje teorijskih znanja sa praksom, a ujedno pomognu privrednim subjektima da na adekvatan način budu predstavljeni u internetskom prostoru.
 
- Projekat „Korporativi veb identitet“  bio je odličan način da se povežu akademska zajednica, privredni subjekti i Grad Bijeljina - kazala je Vesna Petrović.
 
Pored privrednih društava u okviru Projekta Veb sajt je dodjeljen i Gradskoj organizaciji Crvenog krsta Bijeljina gdje je kroz integraju privrede, društvene i naučne zajednice zadovoljen princip društvene odgovornosti prema humanitarnom radu Crvenog krsta.
Sekretar Gradske organizacije Crvenog krsta Bijeljina, Aleksandar Savić, se osvrnuo na učinak cjelokupnog Projekta u kojem je organizacija u kojoj radi dobila zvanični sajt.
 
- Za humanitarnu organizaciju poput naše, zvanični sajt je odličan alat da široj javnosti predstavimo svoj rad, jer smo se često sretali sa pogrešnim mišljenjem da smo socijalna ustanova, što nikako nije tačno - rekao je Savić.
  
Stefan Trifković, student završne godine Fakulteta poslovne ekonomije, govoreći o značaju iskustva koje je stekao radeći na ovom projektu, je istakao da je zadovoljan svojim učinkom u okviru istog. Trifković je radio na izradi sajta za Gradsku organizaciju Crvenog krsta Bijeljina. Ovom prilikom je istakao da postoji spremnost da, ukoliko bude zainteresovanih, saradnja bude nastavljena u vidu održavanja sajta u budućnosti.
 
Prepoznajući značaj marketinga i digitalne promocije privrede Područna privredna komora Bijeljina je raspisala Javni poziv za besplatnu izradu Veb sajtova za privredna društva a jedan od glavnih ciljeva je razvoj digitalnog poslovanja privrednih subjekata, praktična znanja iz oblasti digitalnog marketina za studente i ubrzanje ekonomskog razvoja preko unapređenja poslovnog okruženja.

 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede