11. Internacionalni naučni skup EKONBIZ 2023


Danas je u Bijeljini na Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina održan 11. Internacionalni naučni skup EKONBIZ 2023. Tema ovogodišnjeg naučnog skupa bila je: „UTICAJ GEOPOLITIČKIH PROMJENA NA NACIONALNU EKONOMIJU“

23.06.2023.

Danas je u Bijeljini na Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina održan 11. Internacionalni naučni skup EKONBIZ 2023. Tema ovogodišnjeg naučnog skupa bila je: „UTICAJ GEOPOLITIČKIH PROMJENA NA NACIONALNU EKONOMIJU“.

Ovogodišnjem internacionalnom naučnom skupu u organizaciji Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Ekonomskog fakulteta u Subotici Univerziteta u Novom Sadu, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Privredne komore Republike Srpske, Područne privredne komore Bijeljina, prisustvovali su mnogobrojni učesnici i gosti iz zemlje i inostranstva. Takođe, prisustvovali su i predstavnici Gradske uprave Grada Bijeljina, akademske zajednice ekonomskih i drugih fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Prištini, učesnici i gosti iz BiH, Srbije i regiona, ali i šire, predstavnici realnog sektora, uspješni privrednici, ljudi iz prakse, sa kojima Fakultet ima izuzetnu poslovno-tehničku saradnju, te predstavnici akademskog osoblja i zaposleni Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina.

Dekan Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina, prof. dr Vesna Petrović se najprije zahvalila svima koji su došli da svojim radom i prisustvom uveličaju ovaj događaj. Rekla je da Fakultet već jedanaestu godinu organizuje naučni skup, te da su naučni skupovi idealan spoj naučnog rada i predivnog druženja iz koga se rađaju prekrasna prijateljstva.
„Prijavljeno nam je 52 rada i 106 autora iz pet različitih država. Veoma je značajno da ove godine u jednoj relativno maloj Bijeljini imamo spoj istoka i zapada, imamo plenarne govornike, kao što je prof. Olgu Trofimenko sa Univerziteta u Sankt Peterburgu, prof. dr Panayiotis Kontakos, prof. dr Jelena Kočović, sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof. dr Branko Krsmanović. Svake godine pokušavamo da procjenimo koja su to aktuelna područja za razmatranje radova“, rekla je prof.dr Vesna Petrović.
 
Direktorica Područne privredne komore Bijeljina Slavica Marković istalka je da ekonomska globalna ekonomska politika  u poslednjim godinama, oblikovana je konstantnim izazovima i izlaskom iz jedne krize i ulaskom u drugu kao i da se takav trend negativnih efekata može očekivati u budućnosti.

''Strukturne promjene geopoličkog i ekonomskog okruženja, gdje prije svega mislimo na deglobalizaciju, populaciona kretanja kao i zelenu tranziciju, godinama su manje ili više uticale na nacionalne ekonomije, da bi u prethodnih nekoliko godina, naročito nakon pandemije Korona virusa i izbijanja ratnih sukoba u Ukrajini, bile presudne za definisanje nacionalnih ekonomskih politika.
Kao mala ekonomija, koja najvećim dijelom zavisi od ekonomskih kretanja na evropskom tržištu, čija je valuta direktno i fiksno vezana za Euro, efekte prelijevanja krize mnogo brže osjetimo od drugih zemalja. Takođe, zavisni smo od uvoza roba i usluga kako bi smo zadovoljili potrebe privrede  i stanovništva, što dodatno ima negativne efekte po našu ekonomiju'', istakla je Markovićeva.

Privreda Republike Srpske se suočila sa brojnim izazovima u prethodnom periodu što pokazuju i rezultati privrednih kretanja za period januar-april tekuće godine.
Procjenjena stopa realnog rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u prvom tromjesečju 2023. godine iznosi 0,9%. Najveći pad realnog BDP od 3,1% procjenjen u području Prerađivačka industrija.
Industrijska proizvodnja u periodu januar-april 2023. godine, u odnosu na isti period 2022. godine, bilježi pad od 2,1%. Rast industrijske proizvodnje u 2023. godini zabilježen je u januar, a u naredna tri mjeseca, od februara do aprila, bilježi pad. Prerađivačka industrija je smanjila proizvodnju za 4,7%,
Markovićeva je dodala da regionalna incijativa “Otvoreni Balkan” koja uključuje Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Albaniju može biti izuzetno dobra prilika za kompanije iz BiH i da očekuje da će se u što skorijem roku intezivirati aktivnosti na pristupanju.
 
Za 11. Internacionalni naučni skup „EKONBIZ 2023“ prijavljena su ukupno 52 naučna rada sa 106 autora i koautora.
Ovaj izuzetno posjećen događaj doprinjeo je novim poznanstvima, sticanju novih znanja, razvoju novih kreativnih ideja i razmjeni iskustava.
Takođe, prisutnima su se svojim govorima obratili i: prof. dr Miroslav N. Jovanović sa Univerziteta u Ženevi, u ime radnog predsjedništva naučnog skupa, predstavnik Gradske uprave Grada Bijeljine Ljubica Mlađenović, predsjednik Skupštine Grada Bijeljina gospodin Aleksandar Đurđević, prof. dr Milenko Krajišnik, predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske i dekan Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci, prof. dr Jelena Kočović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof. dr Jadranka Đurović Todorović sa Ekonomskog fakulteta u Nišu. 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede