Istraživanje: „Ostati ili otići iz BiH?“


U prostorijama Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina, održana je promocija publikacije i rezultata istraživanja pod nazivom „Ostati ili otići iz BiH?“

26.06.2023.

U prostorijama Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina, održana je promocija publikacije i rezultata istraživanja pod nazivom „Ostati ili otići iz BiH?“.

Ovo istraživanje proveli su zaposleni na Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina i Ekonomskog fakulteta Brčko, ispitujući stavove i mišljenja studenata ova dva fakulteta. U istraživanju je učestvovalo oko stotinu studenata oba fakulteta sa svih godina studija, 16,1 % studenata sa Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina i 15,5 % studenata sa Ekonomskog fakulteta Brčko.

Profesor dr Vesna Petrović, dekan Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina, kazala je da je cilj istraživanja na temu „Ostati ili otići iz BiH?“ bio da se dobiju detaljniji podaci o stavovima i mišljenjima studenata o uslovima života u njihovim sredinama, o uslovima studiranja, kao i o razlozima ostanka ili odlaska iz BiH.

-Glavni zaključci do kojih smo došli prilikom istraživanja tiču se preduzimanja adekvatnih mjera na fakultetima za prilagođavanje nastavnog plana i programa željama studenata. U istraživačkoj anketi koja je sadržavala 30 pitanja došlo se do zaključka da se interesovanje studenata pomjera od klasičnih ekonomskih i teoretskih nauka i naučnih disciplana ka disciplinama poslovne ekonomije i poslovnoj informatici. To je veoma bitna smjernica za fakultet za dalji razvoj nastavnih planova i programa. Kada je u pitanju nastavak studija, nama je veoma značajno da većina naših studenata, na oba fakulteta želi nastaviti master studije na ovim fakultetima u veoma velikom procentu. Po procentima, 37 odsto anketiranih mladih ljudi želi da napusti našu zemlju, a glavni razlozi su brže zaposlenje u inostranstvu i opšta društveno – ekonomska sigurnost. Ipak, veoma smo iznenađeni i po stavovima mladih ljudi jer mnogo njih ima i patriotski stav, te da prema njihovom mišljenju nije toliko teško pronaći posao ovđe sa adekvatnim znanjima i vještinama, kao i da svoju svoju budućnost vide na ovim prostorima“, istakla je Petrovićeva. Stevan Stević, profesor na Ekonomskom fakultetu Brčko, rekao da su svi svjedoci da se iz godine u godinu povećava broj mladih koji odlaze u inostranstvo, prvenstveno zbog posla, kao i boljih uslova života te da su  iz tog razloga odlučili da provedu istraživanje među studentima na temu „Ostati ili otići iz BiH?“.

Stevan Stević, profesor na Ekonomskom fakultetu Brčko, rekao da su svi svjedoci da se iz godine u godinu povećava broj mladih koji odlaze u inostranstvo, prvenstveno zbog posla, kao i boljih uslova života te da su  iz tog razloga odlučili da provedu istraživanje među studentima na temu „Ostati ili otići iz BiH?“.

-Ova studija se sastoji iz pet cjelina, a studenti su odgovarali na 30 pitanja. Prva cjelina istraživanja vezana je za godinu studija i uspjeh studenata.  Veoma je zanimljivo da je najveći broj studenata rekao da je porodica ta koja je uticala na njihov rast i razvoj, te da su im roditelji uzor, što nas veoma raduje.  Drugi dio je vezan za stavove studenata o uslovima života u Brčkom i Bijeljini, odnosno BiH, kao i uslovi studiranja i kako oni ocjenjuju kvalitet visokog obrazovanja u BiH. Za to možemo reći da većina studenata, njih 80 odsto smatra da su nam uslovi života solidni, te  da su zadovoljni i uglavnom zadovoljni.  Većina je zadovoljna uslovima studiranja, a kada je u pitanju ocjena kvaliteta obrazovanja u BiH većina smatra da je studij tradicionalan i da je po malo dosadan, a 20 odsto njih je odgovorilo da je moderan. Kada je u pitanju opredeljenje studenata ostati ili otići, što je zapravo i glavni cilj studije, jeste da studenti koji planiraju da se zaposle tražili bi posao u privatnom sektoru, jer neki imaju roditelje koji su već razvili posao,  neki bi pokušali da traže zaposlenje, ali veliki broj bi otišao u inostranstvo da potraži posao. Ja bih studentima savjetovao da ostanu i da pokušaju, jer nikada nije kasno otići“, zaključio je Stević.

Direktorica Područne privredna komore Bijeljina Slavica Marković istakla da je ova tema izuzetno važna gdje je potrebno dublje razumjeti faktore koji utiču na odluku mladih ostati ili otići od kojih su se ekonomski, politički, društveni faktori kao i kvalitet života pokazali kao najvažniji u donošenju ovakvih odluka.

Privredna komora Republike Srpske identifikovala je tri ključna izazova sa kojima se privreda suočava u ovom trenutku, a procjena je da će njihov uticaj biti još izraženiji u predstojećem periodu. Jedan od ključnih izazova je nedostatak radne snage, što je posljedica trenda iseljavanja stanovništva i migracija ka zemljama Evropske Unije,

Prema izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2021. godinu, nezaposlenost mladih (15-24 godine) u prvoj četvrtini 2021. godine iznosila je 40,4%, a u istom periodu 2020. godine, taj procenat je iznosio 36%. Učešće žena i mladih na tržištu rada je još uvijek nisko, a stopa nezaposlenosti ove dvije grupe je značajno viša u odnosu na stopu nezaposlenosti muškaraca istih radnih sposobnosti. Dugotrajna nezaposlenost je ostala na visokom nivou, sa oko 75% od ukupnog broja nezaposlenih koji su u potrazi za poslom duže od godinu dana.


 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede