Nacrt pravilnika o opremi pod pritiskom


Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na nacrt Pravilnika o opremi pod pritiskom

15.08.2023.

Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na nacrt Pravilnika o opremi pod pritiskom.


Komentare i sugestije možete dostaviti do 28.08.2023. godine.

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički zahtjevi koji se odnose na projektovanje, izradu, ocjenjivanje usaglašenosti i označavanje opreme pod pritiskom i sklopova, kao i zahtjevi koje mora ispuniti imenovano tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom i sklopova kod kojih je najveći dozvoljeni pritisak PS veći od 0,5 bar. 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede