Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima za nabavku mehanizacije, opreme i alata


Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači i prerađivači mogu da se prijave na Javni poziv BTP-23 putem elektronskog sistema Fondacije za podnošenje i obradu prijava, te realizaciju projekata (POS sistem) na adresi pos.forsrpska.org  od 14. avgusta 2023. u 00.00.00 do 14. oktobra 2023. godine u 23.59.59.

15.08.2023.

Fondacija za održivi razvoj „Progressus“ dodjeljuje bespovratna sredstva poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima za nabavku mehanizacije, opreme i alata mađarske proizvodnje.

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači i prerađivači mogu da se prijave na Javni poziv BTP-23 putem elektronskog sistema Fondacije za podnošenje i obradu prijava, te realizaciju projekata (POS sistem) na adresi pos.forsrpska.org  od 14. avgusta 2023. u 00.00.00 do 14. oktobra 2023. godine u 23.59.59.

Predmet javnog poziva

Fondacija za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus” dodjeljuje bespovratna sredstva fizičkim i pravnim licima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda za nabavku nove mehanizacije, opreme i alata proizvodenih u Mađarskoj.

Cilj javnog poziva

Cilj Fondacije za održivi razvoj Republike Srpske „Progressus“ (u daljem tekstu: Fondacija) i Vlade Mađarske je jačanje privrednih odnosa između Republike Srpske i Mađarske kroz povećanje efikasnosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, razvoj tehnologije proizvodnje, unapređenje korištenja kapaciteta i upravljanja resursima, poboljšanje uslova održivosti i poslovanja.

FINANSIJSKI USLOVI
Ukupni prihvatljivi troškovi nabavke sastoje se iz bespovratnih sredstava i sopstvenog učešća.


Bespovratna sredstva – najviše 70% Ukupnih prihvatljivih troškova nabavke.
Sredstva obezbjeđuje Fondacija.
Minimalni iznos podrške po Korisniku je 2.500 evra.
Maksimalni iznos podrške po Korisniku je 25.000 evra.

Sopstveno učešće – najmanje 30% Ukupnih prihvatljivih troškova nabavke.
Sredstva obezbjeđuje Korisnik.
Sopstveno učešće može se u potpunosti ili đelimično obezbijediti i iz kredita, pri čemu kredit mora biti odobren po osnovu ili za namjenu sopstvenog učešća u Javnom pozivu.
Državna pomoć, pomoć republičkih organa i organizacija javne uprave, jedinica lokalne uprave i samouprave, pomoć obezbjeđena iz drugih međunarodnih grantova ili sličnih izvora NIJE PRIHVATLjIV oblik sopstvenog učešća.

OBAVEZNI DOKUMENTI
u slučaju pravnih lica i samostalnih preduzetnika:
1. važeće rješenje o registraciji kod nadležnog suda/jedinice lokalne samouprave – skeniran važeći original
2. kopija lične karte/pasoša ovlaštenog lica u pravnom licu – ovjerena u jedinici lokalne samouprave ili kod notara, ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva
 

u slučaju fizičkih lica:
1. rješenje/potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava – skeniran original potvrde, izdate najranije 1.1.2023.
2. kopija lične karte/pasoša nosioca gazdinstva - ovjerena u jedinici lokalne samouprave ili kod notara, ne starija od 30 dana od dana raspisivanja Javnog poziva

3. najmanje jedna važeća ponuda od distributera ili proizvođača za mehanizaciju, opremu ili alat koji se nabavlja u okviru Programa podrške koja sadrži:

podatke neophodne za preciznu identifikaciju Ponuđača (najmanje tačan naziv, sjedište/adresa i poreski broj Ponuđača)
podatke za preciznu identifikaciju predmeta nabavke (naziv proizvođača, tačan naziv marke i tipa proizvoda, naziv i specifična vrsta proizvoda navedenih u ponudi)
specifikaciju proizvoda (godina proizvodnje, tehnički parametri i stručne karakteristike koje je naveo proizvođač)
cijene (jedinična neto cijena, broj artikala koji se nabavljaju, ukupna neto cijena, PDV i bruto cijena; detaljna naznaka pojedinačnih cijena pri kupovini dodatnog pribora, te naznaka uređaja kojem pripada/ju)
tehničke uslove kupovine (obavezno: valutu ponude – period do kad važi ponuda, od najmanje 180 dana od zatvaranja Javnog poziva)
izjavu distribuitera/proizvođača o mađarskom porijeklu mehanizacije, opreme i alata (potvrđenu dokumentom – daklaracija iz tačke 4 ovog člana - koju izdaje Komora za privredu i industriju Mađarske, koja posluje u zemlji proizvođača, a koju za Podnosioca prijave obezbjeđuje Ponuđač)
Sve cijene u ponudi od distributera registrovanih u BiH treba da budu izražene u valuti unutrašnjeg platnog prometa (BAM). Sve cijene u ponudi od distributera iz inostranstva treba da budu izražene u evrima (EUR).

4. deklaracija proizvođača kojom se dokazuje mađarsko porijeklo mehanizacije, opreme i alata koju je ovjerila Komora za privredu i industriju Mađarske, a koju za Podnosioca prijave obezbjeđuje Ponuđač (distributer/proizvođač)

5. dokaz o regulisanom pravu korištenja zemljišta navedenog kao Mjesto upotrebe mehanizacije, opreme i alata u dijelu elektronske aplikacije koji se odnosi na Predstavljanje projekta (izvod parcela iz APIF-a izdat najranije 1. januara 2023. za podnosioce prijava registrovane u RPG ili izvod iz katastra, važeči ugovor o zakupu, koncesiji, izjava o ustupanju bez naknade i sl.)

6. Prijavni list – dokument s osnovnim podacima i listom izjava Podnosioca prijave koji se generiše iz POS sistema nakon završetka popunjavanja prijavnog formulara koji treba da bude odštampan, potpisan od strane nosioca poljoprivrednog gazdinstva ili od strane lica zakonski ovlaštenog za zastupanje kao na ličnoj karti, te ovjeren pečatom (u slučaju pravnih lica i samostalnih preduzetnika), s unesenim mjestom i datumom, skeniran i priložen u POS sistem za podnošenje i obradu prijava na javne pozive, te realizaciju projekata

Javni poziv 177.94KB
 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede