​JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA POBOLjŠANjE INOVATIVNIH KAPACITETA MIKRO, MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA


Fond od milion i po eura bespovratnih sredstava u projektu EU4Business dostupan je za projekte koji povećavaju konkurentnost MMSP kroz inovacije.

02.12.2019.

U četvrtak, 28.11.2019. godine, objavljen je Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za poboljšanje inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjih poduzeća (MMSP).

Fond od milion i po eura bespovratnih sredstava unutar projekta EU4Business dostupan je za projekte koji povećavaju konkurentnost MMSP kroz inovacije:

 • razvoj proizvoda / usluga kroz nove pristupe
 • u pred-produkciji, proizvodnji i post-produkciji,
 • na primjer, kroz upotrebu opreme na višem tehnološkom nivou, uvođenje standarda i sertifikaciju, digitalizaciju i uvođenje e-poslovanja, obuku menadžmenta i osoblja, itd.

  Pravna lica iz BiH koja pripadaju kategoriji MMSP mogu aplicirati na ovom Pozivu. Iznos bespovratnih sredstava je 100.000 eura po projektu.

  Korisnici su MMSP i poduzetnici. Rezultati će se mjeriti sa povećanjem broja novih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na žene i mlade, povećanjem izvoza i povećanjem broja inovacija kod podržanih MMSP.

  Projektne ideje moraju se odnositi na jedan od slijedećih ekonomskih sektora:

 • Metaloprerađivačka i mašinska industrija
 • Drvoprerada
 • MMSP registrovani u sektorima plastike i elektroindustrije su prihvatljivi u okviru ovog poziva, ukoliko implementiraju projekte u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji. MMSP registrovani u sektoru informacijsko-komunikacijske tehnologije također mogu aplicirati ukoliko implementiraju projekte u ciljanim sektorima.

  Prihvatljivo područje je cjelokupna teritorija BiH.

  Više detalja o podobnosti možete naći u Smjernicama za podnosioce zahteva, koje su dostupne putem aplikacionog portala: eu4business.ba

  Informativne sesije će se održati u skladu sa sljedećim planom:

 • Zenica, Hotel Zenica, 03.12.2019. godine, u 11:00
 • Brčko District BiH, Hotel Jelena, 04.12.2019. godine, u 11:00
 • Banja Luka, Hotel Jelena, 05.12.2019. godine, u 11:00
 • Mostar, Hotel Mostar, 09.12.2019. godine, u 11:00
 • Trebinje, Hotel Leotar, 10.12.2019. godine, u 11:00
 • Sve zainteresovane strane su pozvane da prisustvuju informativnim sesijama.

  Sve kvalifikovane strane su pozvane da podnesu svoje prijave najkasnije do ponedeljka, 03.02.2020. godine do 16:00.

  Prijedlozi projekata u vezi ovog poziva će se dostaviti u skladu sa Smjernicama za podnosioce zahteva, koje su dostupne putem aplikacionog portala: eu4business.ba.

  U sklopu projekta EU4Business ukupno 10 miliona eura bespovratnih sredstava namijenjeno je jačanju ekonomskog rasta i otvaranju novih radnih mjesta u BiH, razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. Ukupna vrijednost projekta iznosi 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion eura). EU4Business zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

   

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede