O nama

 

PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE

Privredna komora Republike Srpske, sa područnim komorama Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Istočno Sarajevo i Trebinje, čini jedinstven komorski sistem Republike Srpske.

Komora je nevladina, samostalna, stručno – poslovna organizacija, nezavisna i neprofitna javno – pravna asocijacija privrednih subjekata i privrednih asocijacija sa teritorije Republike Srpske. Aktivnosti Privredne komore RS su prije svega usmjerene na zastupanje interesa članica i privrede u cjelini pred organima zakonodavne i izvršne vlasti, kao i na povezivanje privrednika u RS i BiH i unapređenje ekonomskih odnosa privrede RS sa privredama drugih zemalja, stručno osposobljavanje te obezbjeđivanje neophodnih informacija i savjetodavnih usluga za članice Komore.

Članovi Komore su: privredna društva, banke, osiguravajuća društva i druge finansijske organizacije koje obavljaju privrednu djelatnost u Republici Srpskoj. Članovi mogu biti i: poslovna i stručna udruženja, interesne asocijacije, naučno – istraživacke i obrazovne institucije, savezi, fondacije, preduzetinici, zemljoradničke zadruge i drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od značaja za privredu, ako pokažu interes za članstvo u Komori.

Poslovima Komore upravljaju njeni članovi preko svojih predstavnika, na principu demokratskog odlučivanja i uzajamne odgovornosti. Članovi Komore ostvaruju svoje interese neposrednim učešćem svojih predstavnika u radu organa i tijela Komore i u drugim oblicima organizovanja i rada u Komori.  Komora ostvaruje svoje zadatke preko Skupštine i Upravnog odbora, granskih udruženja i njihovih organa, odbora, savjeta i preko drugih oblika organizovanja i rada u Komori, kao i područnih privrednih komora i njihovih organa.

Sredstva za rad Komore obrazuju se iz članarine, koju obavezno plaćaju članovi Komore, prihoda od naknada za obavljanje poslovnih usluga i drugih izvora. Članarina, koju plaćaju članovi Komore, obračunava se na osnovu njihove ekonomske snage. Odluku o načinu obračuna, visini godišnje članarine, rokovima i načinu uplate, a na osnovu prethodno utvrđenih kriterija, donosi Skupština Komore.

U cilju kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba članica i unapređenja poslovanja Komore, u jedinstvenom komorskom sistemu uveden je i sertifikovan sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008.

Danas Privredna komora Republike Srpske predstavlja značajnu i prepoznatljivu instituciju, koja zapošljava visokoobrazovan kadar. Služi kao servis privrede i zastupnik je interesa privrede pred organima vlasti, ne gubeći tendenciju daljeg unapređenja i modernizovanja, te afirmacije svoje uloge kao glasa privrede i institucije koja se zalaže za kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, promociju domaćih privrednih kapaciteta i približavanja standardima evropskog i svjetskog tržišta.

PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA BIJELjINA

Područna privredna komora Bijeljina (tada Osnovna privredna komora Bijeljina) osnovana je 15. avgusta 1992. godine.

Tokom svog postojanja, PPK Bijeljina je gradila intenzivnu i plodnu saradnju sa domaćim privrednicima, gradovima i opštinama koji pripadaju područnoj privrednoj komori, Vladom Republike Srpske, kao i sa Spoljnotrgovinskom komorom BiH i Privrednom komorom Federacije BiH, sve u cilju razvoja povoljnijeg ekonomskog okruženja i poboljšanja uslova poslovanja.

Područna privredna komora Bijeljina djeluje na području gradova Bijeljina i Zvornik i opština Bratunac, Vlasenica, Lopare, Milići, Osmaci, Pelagićevo, Donji Žabar, Srebrenica, Ugljevik i Šekovići. To su granični dijelovi Republike Srpske koji su omeđeni rijekama Drinom i Savom prema Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj. Ukupna površina regije Bijeljina iznosi 3.468 kvadratnih kilometara.

Članovi Skupštine PPK Bijeljina 

 

  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine
  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine