Šekovići

 

Opština Šekovići jedna je od manje razvijenih opština. Osnove privrednog razvoja čine: prerada drveta, poljoprivredna proizvodnja, prerada kamena i tekstilna industrija. Poljoprivredna proizvodnja može najbrže mobilizirati ljudske i prirodne resurse. Opština Šekovići ima 9952 ha poljoprivrednog zemljišta, od čega je 4582 ha oranica i voćnjaka, vrtova oko 3000 ha livada i pašnjaka. Procenjuje se da u opštini postoji 11451 ha šuma sa 2,7 miliona m3 ukupne drvne mase, sa godišnjim prirastom od 43000 m3.

Turizam kao privredna grana ima potencijal za razvoj u općini Šekovići. Najveća nada polaže se u razvoj turizma sa manastirima Lovnicom i Papraćom kao okosnicom razvoja.

Više informacija o opštini Šekovići možete pronaći na zvaničnoj prezentaciji sekovici.org.


 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder