Bratunac

 

Opština Bratunac se nalazi u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Pokriva površinu od 293 km 2 između susjednih opština: Srebrenice, na jugozapadu i Milića, na sjeverozapadu i Zvornika, na sjeveru. Leva obala reke Drine, u dužini od 68 km, predstavlja prirodnu granicu Bratunca sa susednom Republikom Srbijom (opštine Ljubovija i Bajina Bašta). Zemljište uz rijeku Drinu, kao običan pojas, pokriva 30% ukupne teritorije opštine.

Poljoprivredno zemljište (10.736 ha obradivog zemljišta), vodotoci (reka Drina, područje opštine preseca svoj tok i 14 manjih reka), šumski resursi (oko 17.000 ha) i ležišta ruda nemetala (kaolin i glina 2,5 miliona tona, dacita 100 miliona tona, krečnjaka 50 miliona tona) i određene količine ruda metala predstavljaju značajna prirodna bogatstva opštine Bratunac.

Ovi resursi predstavljaju veoma važan pravac dinamiziranja aktivnosti u smislu razvoja poljoprivrede, stočarstva, proizvodnje građevinskog materijala, eksploatacije šuma i prerade drveta. Imajući u vidu da u opštini postoji duga tradicija u bavljenju ovim aktivnostima, jedan od prvih koraka u njihovom oživljavanju je sanacija, adaptacija i puštanje u rad zapuštenih i napuštenih objekata (plodno zemljište, mini farme, otkupne stanice, voćnjaci i maline, separacije i ciglane, pilane i pogoni za preradu drveta). Međutim, izgradnja malih prerađivačkih kapaciteta i pogona prehrambene industrije postigla bi, uz skromna ulaganja, višestruke pozitivne efekte, izražene kroz smanjenje visokih stopa nezaposlenosti, a finalizacija proizvoda omogućila bi tržištu da ostvari veći profit,

Detaljnije informacije o opštini Bratunac mogu se pronaći na službenoj prezentaciji http://www.opstinabratunac.com .

 

  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine