Bratunac

 

Opština Bratunac se nalazi u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Pokriva površinu od 293 km2 između susjednih opština - Srebrenice (na jugozapadu),  Milića (na sjeverozapadu) i Zvornika (na sjeveru). Lijeva obala rijeke Drine u dužini od 68 km predstavlja prirodnu granicu Bratunca sa susjednom Republikom Srbijom (opštine Ljubovija i Bajina Bašta). Zemljište uz rijeku Drinu pokriva 30% ukupne teritorije opštine.

Poljoprivredno zemljište (10.736 ha obradivog zemljišta), vodeni tokovi (rijeka Drina i 14 manjih rijeka), šumski resursi (oko 17.000 ha) i ležišta ruda nemetala (kaolin i glina oko 2,5 miliona tona, dacita oko 100 miliona tona i krečnjaka oko 50 miliona tona), kao i određene količine ruda metala predstavljaju značajna prirodna bogatstva opštine Bratunac.

Ovi resursi predstavljaju veoma važan pravac dinamiziranja aktivnosti u smislu razvoja poljoprivrede, stočarstva, proizvodnje građevinskog materijala, eksploatacije šuma i prerade drveta. Imajući u vidu da u opštini postoji duga tradicija u bavljenju ovim aktivnostima, jedan od prvih koraka u njihovom oživljavanju je sanacija, adaptacija i puštanje u rad zapuštenih i napuštenih objekata (plodno zemljište, mini farme, otkupne stanice, voćnjaci, separacije i ciglane, pilane i pogoni za preradu drveta). Izgradnja malih prerađivačkih kapaciteta i pogona prehrambene industrije postigla bi, uz skromna ulaganja, višestruke pozitivne efekte izražene kroz smanjenje visokih stopa nezaposlenosti, a finalizacija proizvoda omogućila bi da se na tržištu da ostvari veći profit.

Detaljnije informacije o opštini Bratunac mogu se pronaći na službenoj prezentaciji http://www.opstinabratunac.com
 

 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder