Naše je bolje

 

MISIJA
Projekat „NAŠE JE BOLjE“ nastoji da promoviše kvalitetne domaće proizvode i da razvija svijest kod stanovništva o kvalitetu i važnosti kupovine domaćih proizvoda, da utiče na poboljšanje kvaliteta domaćih proizvoda i unapređenje poslovanja domaćih preduzeća i da podigne nivo njihove konkurentnosti u odnosu na strane proizvođače.
 
CILj
Cilj projekta „NAŠE JE BOLjE“ je dati dodatni podsticaj domaćoj privredi za povećanje proizvodnje, novo zapošljavanje uz jačanje svijesti potrošača da kupovinom domaćih proizvoda pomažu razvoj domaće proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta.
 
Projektom „NAŠE JE BOLjE“ žele se promovisati vrijednosti domaće privrede i tržišnog načina razmišljanja, kao i:
 
- afirmacija domaće privrede i unapređenje imidža domaćih proizvođača;
- stvaranje povjerenja građana u kvalitet proizvoda Proizvedenih u Srpskoj;
- uticaj na poboljšanje kvaliteta u cilju jačanja konkurentnosti domaće privrede;
- podizanje svijesti kod stanovništva o kvalitetu i važnosti kupovine domaćih proizvoda;
- očuvanje radih mjesta;
- povećati zaposlenost i lična primanja radnika;
- poboljšati penzione, zdravstvene i socijalne fondove;
- smanjenje deficita u spoljnotrgovinskoj razjmeni;
- podsticanje proizvodnje u Republici Srpskoj.
 
UNAPREĐENjE IMIDžA DOMAĆIH PROIZVODA I PROIZVOĐAČA I STVARANjE POVJERENjA GRAĐANA U KVALITET DOMAĆIH PROIZVODA
Nažalost, među našim potrošačima i dalje važe stereotipi da je sve što je strano kvalitetnije od domaćeg. Kroz ovaj projekat trudimo se da razvijemo svijest građana Srpske da većina domaćih proizvoda u Republici Srpskoj ispunjava sve potrebne kriterijume kvaliteta i za najzahtevnija strana tržišta.
 
OČUVANjE RADNIH MJESTA
Jedan od glavnih ciljeva Projekta jeste da očuvamo postojeća i utičemo na otvaranje novih radnih mijesta, te da spriječimo pad plata, penzija i ukupnog standarda.
 
SMANjENjE DEFICITA U SPOLjNOTRGOVINSKOJ RAZMJENI I OČUVANjE NIVOA DEVIZNIH REZERVI
Republika Srpska ima negativan bilans u razmjeni sa inostranstvom. Takva situacija za sobom povlači ekonomsku nestabilnost. Da bismo to promijenili i da bi Republika Srpska krenula da jača, neophodno je da se uveća količina novca u opticaju, odnosno da se uveća priliv novca koji ulazi u zemlju, a da se smanji količina koja iz zemlje izlazi.
 
UTICAJ NA POBOLjŠANjE KVALITETA I KONKURENTNOSTI DOMAĆIH PROIZVODA
Projektom „NAŠE JE BOLjE“ možemo uticati na povećanje količine novca u opticaju u određenim segmentima proizvodnje, što za rezultat može imati veća ulaganja u toj oblasti. Otvaranje većeg broja preduzeća koja proizvode istu ili sličnu robu dovodi do veće konkurencije, što kao krajnji rezultat mora imati poboljšanje kvaliteta proizvoda. Dakle, gledajući i sa te strane, Projekat „NAŠE JE BOLjE“ je u interesu svih potrošača, a poboljšanje kvaliteta proizvoda pozitivno će uticati na konkurentnost date robe, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.
 
ZNAK
Znak projekta „NAŠE JE BOLjE“ simbolizuje Republiku Srpsku sa tekstualnom porukom „Proizvedeno u Srpskoj“ i sloganom Projekta „Naše je bolje“.
 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede