Ministarstvo privrede i preduzetništva pozvalo na dostavu komentara i sugestija na dva pravilnika


Vaše komentare i sugestije na Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društvenih preduzeća i Pravilnik o sadržaju i obliku zahtjeva za sticanje statusa društvenog preduzeća možete dostaviti do 03.06.2022. godine

31.05.2022.

Ministrastvo privrede i preduzetništva objavilo je sljedeće pravilnike na svom sajtu:

1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društvenih preduzeća koji možete preuzeti u prilogu. Ministarstvo privrede i preduzetništva poziva sva zainteresovana lica da dostave svoje komentare i sugestije na Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društvenih preduzeća.  Komentare i sugestije možete dostaviti na adresu: Ministarstvo privrede i preduzetništva, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, ili putem elektronske pošte na adrese: m.latincic@mpp.vladars.net i v.mirkovic@mpp.vladars.net do 03.06.2022. godine.

2. Pravilnik o sadržaju i obliku zahtjeva za sticanje statusa društvenog preduzeća koji se takođe može preuzeti u prilogu. Komentare i sugestije možete dostaviti na adresu: Ministarstvo privrede i preduzetništva, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, ili putem elektronske pošte na adrese: m.latincic@mpp.vladars.net i v.mirkovic@mpp.vladars.net do 03.06.2022. godine.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder