Poziv za dostavljanje primjedbi, komentara i prijedloga na ponuđeni tekst Uredbe o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom


Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju objavilo je prijedlog Uredbe o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i odredilo rok od 15 dana za dostavljanje komentara

27.06.2017.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, dana 15.6.2017. godine, objavilo je na svojoj internet stranici prijedlog Uredbe o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i odredilo rok od 15 dana za dostavljanje komentara na e-mail s.dakic@mgr.vladars.net

Kako je riječ o propisu iz oblasti zaštite životne sredine koja opterećuje privredne subjekte značajnim naknadama koje se uplaćuju na račun Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, pozivamo vas da najkasnije do petka 30. juna 2017. godine, dostavite svoje primjedbe, komentare ili prijedloge na ponuđeni tekst Uredbe i to direktno na kontakt e-mail Ministarstva: s.dakic@mgr.vladars.net ili na kontakt e-mail u Privrednoj komori RS: miroslavm@komorars.ba ili draganak@komorars.ba.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder