Predstavnici PPK Bijeljina, Univerziteta Istično Sarajevo sa privrednicima bijeljinskog područja


Najbolji put povezivanja privrede i obrazovnih institucija

12.05.2016.

Težnja privredniih subjekata je da se čvršće povezuju sa naučnim institucijama koje bi trebalo da školuju kadrove potrebne privredi, a ne kadrove za biro kao što je to do sada bila praksa, rečeno je na sastanku predstavnika PPK Bijeljina, Univerziteta Istočno Sarajevo i privrednika bijeljinskog područja.

Predsjednik PPK Bijeljina Mihajlo Vidić, ukazao je na potrebu čvršće saradnje akademske zajednice, Privredne komore i nadležnih državnih organa u reorganizaciji kako srednjeg, tako i visokog obrazovanja da bi privreda konačno dobila potrebne kadrove. „Ovo je najbolji put povezivanja privrednih i obrazovnih institucija da ne bismo dozvolili da na jednoj strani imamo mnoštvo kadrova koji nikada neće dobiti posao u struci, a na drugoj veliki nedostatak kadrova u privredi“, rekao je Vidić.

Na sasatanku je naglašeno da su bitni češći kontakti univerziteta i privrednih društava.

„Mi želimo da ti kontakti postanu redovna praksa u interesu i privrede i univerziteta.Želimo da pomognemo privrednim društvima da koriste kapacitete kojim raspolažemo, poput laboratorija, ali i društva da nama pomognu pri kreiranju nastavnog plana i programa.U fazi smo izmjena plana i programa i njihovom prilagođavanju potrebama privrede“, kazao je rektor Univerziteta Istočno Sarajevo profesor doktor Radoslav Grujić.

Direktor privrednog društva „Orao“ a.d. Milan Prica iznoseći mišljenje privrednika ocijenio je da se bez konkretne posjete i razgovora ne mogu saznati problemi koje imaju privredna društva i koji im kadrovi nedostaju.

Na sastanku je dogovoreno da su potrebne uzajamne posjete privrednih društva i fakulteta, da do kraja juna mjeseca u Bijeljini bude organizovan širi skup sa većim brojem privrednika.Na ovom skupu, rečeno je, eminentni profesori izložiće sve mogućnosti saradnje i podrške privrednim društvima.Predloženo je da predstavnik Univerziteta bude član Privrednog savjeta grada Bijeljina.

Sastanak u Bijeljini organzovan je kao dio aktivnosti pedviđenih Protokolom o saradnji Privredne komore Republike Srpske, područnih komora i Univerziteta Istočno Sarajevo potpisanog u aprilu mjesecu ove godine.

Prema Protokolu saradnja bi obuhvatala obavljanje studentskih praksi, mogućnost korišćenja laboratorija koje određeni fakulteti imaju, rješavanje problema privrednih subjekata.

Sastanak u Bijeljini početak je realizacije Protokola.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • infobiz slajder