SAOPŠTENjE ZA JAVNOST


Saopštenje za javnost nakon sednice UO PPK Bijeljina održane 18.02.2016.

18.02.2016.

Povodom dešavanja vezanih za Pavlović banku a.d. Bijeljina, Područna privredna komora Bijeljina, bez namjere da se na bilo koj način miješa u rad nadležnih organa, koji obavljaju poslove u skladu sa svojim ovlašćenjima, smatra da je riječ opojedinačnom slučaju i da bi trebalo da bude tretiran kao takav.Vjerujemo da ne može bitno uticati na status i poslovanje banke u cjelini.

Područna privredna komora Bijeljina, kao asocijacija privrednih društava, od kojih mnoga imaju sredstva deponovana u ovoj banci, kao jedinoj domaćoj banci, u cijelosti podržava napore menadžmenta banke za prevazilaženje ovog stanja.Smatramo da će i privredni subjekti dati punu podršku nastavku normalnog rada ove banke , imajući u vidu dugogodišnju tradiciju i njene veoma dobre odnose sa klijentima: privrednim društvima, preduzetnicima i poljoprivrednim proizvođačima .

Smatramo da je potrebno izbjegavanje senzacionalizma, kao i poštovanje prezumpcije nevinosti.

UPRAVNI ODBOR
PODRUČNE PRIVREDNE KOMORE BIJELjINA

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • infobiz slajder